Stimați studenți bursieri, vă rugăm pe cei care NU ați beneficiat de bursă în sem I, an univ 2022-2023 și pe cei care v-ați schimbat contul la o altă bancă, să completați cu datele solicitate și să încărcați o copie a extrasului de cont (cu IBAN-ul) în Google Forms-ul următor:
https://forms.gle/UAfj7c5g9w7pjj6g9

Termen: 22 martie, ora 12:00

Mențiuni:
–  contul IBAN trebuie să fie pe numele dvs
–  contul trebuie să fie deschis la una din băncile: BCR, BRD, Banca Transilvania sau Raiffeisen BANK

Liste BURSE după contestații SEM.II 2022-2023

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecția datelor cu caracter personal, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 și ale Legii nr. 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),  pe listele de burse apare numărul dvs matricol (cel existent în carnetul de student/în UMS).
Eventualele contestații se depun on line la adresa de mail: delia.mihalache@ulbsibiu.ro
Termen: până joi 16 martie, ora 14
Soluționarea contestațiilor: 17 martie 2023, ora 12
Afișarea listelor finale: 17 martie 2023, ora 15
În cazul în care vor fi contestaţii care se vor rezolva favorabil dar justificat, ultimii studenţi din liste vor fi înlocuiţi doar la programele de studiu vizate.

Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți