Liste beneficiari burse 2023-2024 după contestații

Contestațiile se depun online la adresa de e-mail: delia.mihalache@ulbsibiu.ro, până în data de 13.12.2023, ora 14:00.

Vă rugăm pe toți beneficiarii de burse să completați cu datele solicitate Google Forms-ul de mai jos și să încărcați, în acest formular, o copie a extrasului de cont (IBAN-ul).

https://forms.gle/P32ZTvu4JCk7EYJ7A

Termen: 14  decembrie 2023, ora 12.

Mențiuni:

–  contul IBAN trebuie să fie pe numele dvs

–  contul trebuie să fie deschis la una din băncile: BCR, BRD, Transilvania sau Raiffeisen BANK

Regulament burse studențești Senat ULBS 2023

Anunț depunere dosare bursa socială 2023-2024

Calendar de acordare a burselor – an universitar 2023/2024
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecția datelor cu caracter personal, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 și ale Legii nr. 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),  pe listele de burse apare numărul dvs. matricol (cel existent în carnetul de student/în UMS).