În conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți se acordă:

Bursa de Excelență

 • bursă de excelență științifică
 • bursă de excelență sportivă
 • bursă de excelentă cultural-artistică

Bursa de Performanţă

 • se acordă studenţilor cu medie > 9,50 pentru ciclul licență
 • se acordă studenţilor cu medie > 9,80 pentru ciclul master

Bursa de Merit

 • se acordă studenților începând cu anul I de studiu
 • media minimă de la care se acordă pentru ciclul de licență: 8,00
 • media minimă de la care se acordă pentru ciclul de master: 9,30

Bursa Socială

 • se acordă studenţilor integralişti care au un venit/membru de familie mai mic decât un cuantum stabilit în funcție de salariul de bază minim net pe economie

Bursa Socială Ocazională

 • bursa socială ocazională pentru îmbrăcăminte
 • bursa socială ocazională de maternitate
 • bursa socială ocazională în caz de deces

Bursa Specială

 • se acordă studenţilor implicați în activitatea managerială, științifică,
  cultural artistică sau sportivă, în activități suport din universitate/facultate,
  activități extracurriculare și de voluntariat

Bursa Privată

 • în condițiile Legii 376/2004 și Legii 1/2011