În conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți se acordă:

Bursa de Excelență

  • bursă de excelență științifică
  • bursă de excelență sportivă
  • bursă de excelentă cultural-artistică

Bursa de Performanţă

  • se acordă studenţilor cu medie > 9.50 pentru ciclul licență
  • se acordă studenţilor cu medie > 9.80 pentru ciclul master

Bursa de Merit

  • se acordă studenților în regim fără taxă începând cu anul I de studiu

Bursa Socială

  • se acordă studenţilor integralişti care au un venit/membru de familie mai mic decăt un cuantum care se stabileşte anual la nivelul facultăţii

Bursa Specială

  • bursa specială ocazională
  • bursa specială de ajutor social

Bursa Privată

  • în condițiile Legii 376/2004 și Legii 1/2011