Reprezentanți cadre didactice

Departament CALCULATOARE și INGINERIE ELECTRICĂ
Prof.univ.dr.ing. Volovici Daniel
Prof.univ.dr.ing. Vinţan Maria
Conf.univ.dr.ing. Morariu Daniel Ionel
Departament INGINERIE INDUSTRIALĂ și MANAGEMENT
Prof.univ.dr.ing. Kifor Vasile Claudiu
Prof.univ.dr.ing. Petrescu Valentin Dan
Prof.univ.dr.ing. Roşca Liviu Ion
Prof.univ.dr.ing. Bondrea Ioan
Departament MAȘINI și ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
Prof.univ.dr.ing. Pascu Adrian Marius
Prof.univ.dr.ing. Oleksik Valentin Ştefan
Prof.univ.dr.ing. Racz Sever Gabriel

Reprezentanţi studenţi

Boncea Șerban Andrei
Filip Ștefan
Preoteasa Răzvan Vasile
Chirciu  Adrian Marian
Vodă Ioan Daniel