Programe de studii universitare de licență/
Bachelor’s Degree Programs
Programe de studii universitare de master/
Master’s Degree Programs
Calculatoare/Computer Science Embedded Systems (in English)
Tehnologia informației/
Information Technology
Advanced Computing Systems (in English)
Ingineria Sistemelor Multimedia/
Multimedia Systems Engineering
Ingineria Calculatoarelor in Aplicații Industriale/
Computer Engineering and Information Technology
Electronică Aplicată/Applied Electronics Aplicații Avansate în Inginerie Electrică/
Advanced Applications in Electrical Engineering
Electromecanică/Electromechanics Managementul Calității/Quality Management
Ingineria si Protecția Mediului în Industrie/ Engineering and Environmental Protection in Industry Ingineria și Managementul Gazelor Naturale/
Engineering and Management of Natural Gases
Ingineria transporturilor și a traficului/
  Transport Engineering and Traffics
Logistică Industrială/ Industrial Logistics
Tehnologia Construcțiilor de Mașini /   
  Machines Manufacturing Technologies
Sisteme si Tehnologii Inteligente de Fabricație/
Intelligent Manufacturing Systems and Technologies
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic/
Economic Engineering in Mechanical field
Managementul Afacerilor Industriale/
Industrial Business Management
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor/
Transport, Storage and Distribution of Hydrocarbons
Managementul Proiectelor Europene/
European Projects Management
Robotică/Robotics Sisteme CAD/CAE/CAM în Deformarea Plastică/
CAD/CAE/CAM Systems in Plastic Deformation
Mecatronică/Mechatronics
Mechatronics  (in English)
Mașini Unelte si Sisteme de Producție/
Machine-Tools and Production Systems
Tehnologia Tricotajelor si Confecțiilor/
Textile Knitting and Clothing Technology
Inginerie Economică Industrială/
Industrial Engineering

Arhiva plan de invatamant pentru toate programele de studii de licenta- 2016-2017 – Descarca AICI

Arhiva plan de invatamant pentru toate programele de studii de master- 2016-2017 – Descarca AICI