Departamentul Numele şi prenumele
Calculatoare şi Inginerie Electrică Prof.univ.dr.ing. Remus Ovidiu  BRAD
Conf.univ.dr.ing. Macarie BREAZU
Conf.univ.dr.mat. Radu George CREŢULESCU
Prof.univ.dr.ing. Adrian FLOREA
Conf.univ.dr.ing. Arpad GELLERT
Conf.univ.dr.ing. Ionel Daniel MORARIU
Prof.univ.dr.ing. Maria VINŢAN
Maşini şi Echipamente Industriale Șef lucr.dr.ing. Cristina Maria BIRIȘ
Prof.univ.dr.ing. Radu Eugen BREAZ
Conf.univ.dr.ing. Claudia Emilia GÂRJOB
Prof.univ.dr.ing. Valentin Ştefan OLEKSIK
Prof.univ.dr.ing. Sever Gabriel RACZ
Inginerie Industrială şi Management Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin COFARU
Conf.univ.dr.ing. Cristian Valeriu DEAC
Prof.univ.dr.ing., ec. Dan DOBROTĂ
Prof.univ.dr.ec.,ing. Dănuţ Dumitru DUMITRAŞCU
Conf.univ.dr.ing. Marinela Elisabeta Elena INȚĂ
Conf.univ.dr.ing. Claudiu Laurențiu ISARIE
Prof.univ.dr.ing. Claudiu Vasile KIFOR
Prof.univ.dr.ing. Dan MIRICESCU
Șef lucrări dr.ing.Daniela POPA
Studenţi Dincă Sergiu Deliano Alexandru
Brad Ana Maria
Vulcu Andreea
Budușan Lucian
Stăncescu Marius Alexandru
Voicu Radu