Planificare probă de verificare a cunoștințelor de domeniu-master

Planificare probă de competențe lingvistice-master ACS, ES

Repartizarea pe săli a candidaților pentru test- Algebră și analiză matematică-licență

Pentru accesul în sala de concurs IM407, candidaţii se vor prezenta duminică, 16.09.2018, între orele 800 – 845, cu actul de identitate şi fişa de înscriere.

Accesul se va face doar pe uşa dinspre parcare (B-dul Victoriei).

 

Pentru candidații de la specializarea MECATRONICS (în limba engleză)  proba de competenţă lingvistică  se susţine  duminică, 16.09.2018, ora 12.00, sala IM301 (etajul 3).

Planificarea probei de competențe lingvistice-Limba Engleză-licență