In funcție de programul de studii de licență ales:

Concurs de
admitere pe bază de test (Tipul I)

80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +

20% Media obţinută la examenul de bacalaureat

Pentru programele de studii: Calculatoare, Tehnologia Informației, Ingineria Sistemelor Multimedia, Electronică Aplicată, Electromecanică

Durata probei scrise este de 2 (două) ore

Tematica probei de matematică – admitere 2019

Arhiva subiecte test matematică

Concurs de 

admitere pe bază de dosare (Tipul II)

Media obţinută la examenul de bacalaureat 100%

Pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics, Industrial Engineering) se susține proba de competenţă  lingvistică eliminatorie.

 

Pentru programele de studii de master:

Concurs mixt

Media obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Probă de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins

Tematica probei de verificarea cunoștințelor de domeniu -master

Pentru candidații la programele de master cu predare
în limba engleză ( Embedded Systems, Advanced Computing Systems) se susține proba de competenţă lingvistică eliminatorie