In funcție de programul de studii de licență ales:

Concurs de
admitere pe bază de test (Tipul I)

80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +

20% Media obţinută la examenul de bacalaureat

Concurs de 

admitere pe bază de dosare (Tipul II)

Media obţinută la examenul de bacalaureat 100%

Pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics, Industrial Engineering) se susține proba de competenţă  lingvistică eliminatorie.

 

Pentru programele de studii de master:

Concurs de
admitere pe bază de dosare

Media obținută la examenul de licență 100 %

Pentru candidații la programele de master cu predare
în limba engleză (Management of the Integrated Organizational Systems, Embedded 
Systems, Advanced Computing Systems) se susține proba de competenţă lingvistică eliminatorie