Bursa de Performanţă

  • se acordă studenţilor din anii de studiu II – V
  • va fi acordată cel mult o bursă pe specializare

Bursa de Merit

  • se acordă studenţilor cu medie > 9.50

Bursa de Studiu

  • se acordă studenţilor cu medie cuprinsă între 8.00 şi 9.49

Bursa Socială

  • se acordă studenţilor integralişti care au un venit/membru de familie mai mic decăt un cuantum care se stabileşte anual la nivelul Facultăţii