Lista tutorilor pentru anul universitar 2019 – 2020

Lista tutorilor pentru anul universitar 2018 – 2019

Lista tutorilor pentru anul universitar 2017 – 2018

Lista tutorilor pentru anul universitar 2016 – 2017

 

LISTA TUTORILOR pentru anul universitar 2015/2016:

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT

grupa 411 Inginerie economică în domeniul mecanic Şef lucr.dr.ing. Wiegand FLEISCHER
grupa 412 Inginerie economică în domeniul mecanic Şef lucr.dr.ing. Gina MORARU
grupa 413 Inginerie economică în domeniul mecanic Şef lucr.dr.ing. Valentin GRECU
grupa 421 Inginerie economică în domeniul mecanic Şef lucr.dr.ing. Mihaela ROTARU
grupa 431 Inginerie economică în domeniul mecanic Prof.dr.ing. Călin DENEŞ
grupa 441 Inginerie economică în domeniul mecanic Şef lucr.dr.ing. Daniela POPA
grupa 512 Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Prof.dr.ing. Marius BIBU
grupa 513 Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Şef lucr.dr.ing. Alina GLIGOR
grupa 522 Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Prof.dr.ing. Toderiţa NEMEŞ
grupa 532 Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Şef lucr.dr.ing. Ion FOIDAŞ
grupa 542 Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Prof.dr.ing. Dan Paul ŞTEFĂNESCU
grupa 511 Ingineria şi protecţia mediului în industrie Prof.dr.ing. Valentin PETRESCU
grupa 521 Ingineria şi protecţia mediului în industrie Conf.dr.ing. Cristian DEAC
grupa 531 Ingineria şi protecţia mediului în industrie Şef lucr.dr.ing. Laurenţiu PRODEA
grupa 541 Ingineria şi protecţia mediului în industrie Conf. dr. ing. Claudiu ISARIE
grupa 111 Tehnologia construcţiilor de maşini Prof.dr.ing. Carmen SIMION
grupa 112 Tehnologia construcţiilor de maşini Prof.dr.ing. Sorin BORZA
grupa 113 Tehnologia construcţiilor de maşini Şef lucr.dr.ing. Carmen PURCAR
grupa 114 Tehnologia construcţiilor de maşini Şef lucr.dr.ing. Ionela ROTARU
grupa 121 Tehnologia construcţiilor de maşini Prof.dr.ing. Mircea ŞTEŢIU
grupa 122 Tehnologia construcţiilor de maşini Prof.dr.ing. Marius CIOCA
grupa 131 Tehnologia construcţiilor de maşini Prof.dr.ing. Dan Paul BRÎNDAŞU
grupa 141 Tehnologia construcţiilor de maşini Prof.dr.ing. Livia BEJU
grupa142 Tehnologia construcţiilor de maşini Şef lucr.dr.ing. Mihai ZERBEŞ
grupa 416 Ingineria transporturilor şi traficului Şef lucr.dr.ing. Marinela INŢĂ
grupa 417 Ingineria transporturilor şi traficului Şef lucr.dr.ing. Liliana POPESCU
grupa 423 Ingineria transporturilor şi traficului Şef lucr.dr.ing. Lucian LOBONŢ
grupa 433 Ingineria transporturilor şi traficului Prof.dr.ing.dr.ec. Mihail ŢÎŢU
grupa 444 Ingineria transporturilor şi traficului Prof.dr.ing. Mircea BĂDESCU
master I, II Managementul afacerilor industriale Conf.dr.ing. Dan MIRICESCU
master I, II Managementul proiectelor europene Lector dr.ec. Roxana SĂVESCU
master I, II Managementul calităţii Prof.dr.ing. Claudiu KIFOR
master I, II Ingineria şi managementul gazelor naturale Prof.dr.ing. Marius BIBU
master I, II Logistica industială Prof.dr.ing. Achim MUNTEAN

 

DEPARTAMENTUL DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

grupa 114, 115 Maşini unelte şi sisteme de producţie Prof.dr.ing. Radu BREAZ
grupa 123 Maşini unelte şi sisteme de producţie Prof.dr.ing. Radu FLOREA
grupa 132 Maşini unelte şi sisteme de producţie Prof.dr.ing. Remus ŞERBAN
grupa 142 Maşini unelte şi sisteme de producţie Şef lucr.dr.ing. Eugen AVRIGEAN
grupa 116, 117 Mecatronică Prof.dr.ing. Gabriel RACZ
grupa 124 Mecatronică Prof.dr.ing. Nicolae BERCAN
grupa 133 Mecatronică As.dr.ing. Mihai CRENGANIS
grupa 144 Mecatronică Şef lucr.dr.ing. Claudia GÎRJOB
grupa 118 Robotică As.dr.ing. Cristina BIRIS
grupa 611 Tehnologia Tricotajelor şi Confecţiilor Conf. dr.ing. Diana COMAN
grupa 621 Tehnologia Tricotajelor şi Confecţiilor Şef lucr.dr.ing. Cristian MATRAN
grupa 631 Tehnologia Tricotajelor şi Confecţiilor Şef lucr.dr.ing. Anca IRIDON
grupa 641 Tehnologia Tricotajelor şi Confecţiilor Şef lucr.dr.ing. Marin FLOREA
grupa 414 Inginerie economică industrială Şef lucr.dr.ing.  Alina COLDEA
grupa 423 Inginerie economică industrială Şef lucr.dr.ing. Narcisa VRÎNCEANU
grupa 432 Inginerie economică industrială Prof.dr.ing. Ioan NEAGU
grupa 442 Inginerie economică industrială As.dr.ing. Dorin VLAD
grupa 143 Informatică industrială As.dr.ing. Tera Melania
master I Sisteme CAD CAM CAE în deformarea plastică Prof.dr.ing. Octavian BOLOGA
master II Sisteme CAD CAM CAE în deformarea plastică Prof.dr.ing. Laurean BOGDAN
master I Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie Conf.dr.ing. Ilie POPP;             Prof.dr.ing. Nicolae COFARU
master II Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie Prof.dr.ing. Daniel MANOLEA;Prof.dr.ing. Nicolae COFARU

 

DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE SI INGINERIE ELECTRICA

grupa 221 Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor multimedia Conf. dr. ing. Macarie BREAZU
grupa 222 Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor multimedia Conf. dr. ing. Arpad GELLERT
grupa 223 Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor multimedia Sef l. dr. ing. Constantin DIACONESCU
grupa 224 Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor multimedia Conf. dr. ing. Cornel RENTEA
grupa 231 Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor multimedia Şef lucr.dr.ing. Adalbert GOLOMETY
grupa 232 Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor multimedia Şef lucr.dr.ing. Ovidiu ŞIGOVAN
grupa 233 Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor multimedia Prof. dr. ing. Constantin ZAMFIRESCU
grupa 241 Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor multimedia Conf. dr. ing. Daniel MORARIU
grupa 242 Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor multimedia Șef lucr. dr. mat. Radu CRETULESCU
grupa 321 Electromecanică, Electronică aplicată Conf. dr. ing. Mihai BOGDAN
grupa 322 Electromecanică, Electronică aplicată Prof. dr. ing. Ioan P. MIHU
grupa 331 Electromecanică, Electronică aplicată Șef  lucr. dr. ing. Alina VIOREL
grupa 332 Electromecanică, Electronică aplicată Asist.dr. ing. Catalina NEGHINA
grupa 341 Electromecanică, Electronică aplicată Conf.dr.ing. Mihai PANU
grupa 342 Electromecanică, Electronică aplicată Șef  lucr.dr.ing. Beriliu ILIE
master I, II Advanced computing systems Prof.dr.ing. Lucian VINŢAN
master I, II Embedded systems Conf.dr ing. Ioan Z. MIHU
master I, II Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale Conf.dr ing. Daniel MORARIU
master I, II Aplicaţii avansate în ingineria electrică Conf.dr.ing. Mihai BOGDAN

 

TUTORI studii de licență
C=Calculatoare TI=Tehnologia Informației ISM=Ingineria Sistemelor Multimedia
EA=Electronică aplicată EM=Electromecanică

Cadru didactic nr.studenți
C TI ISM EA EM
Prof. dr. ing. Daniel  VOLOVICI 8 0 0 0 0
Prof. dr. ing. Lucian VINȚAN 8 0 0 0 0
Prof. dr. ing. Ioan P. MIHU 0 0 0 8 0
Prof. dr. ing. Maria VINŢAN 0 0 0 0 8
Prof. dr. ing. Remus BRAD 8 0 0 0 0
Prof. dr. ing. C-tin BĂLĂ ZAMFIRESCU 0 8 0 0 0
Conf. dr. ing. Ioan Z. MIHU 0 8 0 0 0
Conf. dr. ing. Macarie BREAZU 8 0 0 0 0
Conf. dr. ing. Rodica BACIU 0 0 8 0 0
Conf. dr. ing. Cornel RENTEA 0 0 8 0 0
Conf. dr. ing. Dorin SIMA 8 0 0 0 0
Conf. dr. ing. Adi MITEA 0 9 0 0 0
Prof. dr. ing. Adrian FLOREA 8 0 0 0 0
Conf. dr. ing. Lizeta POPESCU 0 0 0 0 8
Conf. dr. ing. Mihai BOGDAN 0 0 0 0 8
Conf. dr. ing. Mihai PANU 0 0 0 0 8
Conf. dr. ing. Daniel MORARIU 8 0 0 0 0
Șef l. dr. ing. Adalbert GOLOMETY 8 0 0 0 0
Șef l. dr. ing. Constantin DIACONESCU 0 9 0 0 0
Șef l. dr. ing. Ovidiu ȘIGOVAN 0 3 6 0 0
Șef l. dr. ing Francisc TÖRÖK 0 0 0 9 0
Șef l. dr. ing Gabriela CRĂCIUNAŞ 0 0 0 0 8
Șef l. dr. ing. Alina VIOREL 0 0 0 0 9
Şef l. dr. ing. Beriliu ILIE 0 0 0 9 0
Şef l. dr. ing. Radu CREȚULESCU 9 0 0 0 0
Şef l. dr. ing. Arpad GELLERT 9 0 0 0 0
Şef l. dr. ing. Dorin CISMAŞIU 0 0 0 0 0
Şef l. dr. ing. Crăciunean Vasile 0 0 9 0 0
Şef l. dr. ing. Spătari Ovidiu 0 0 9 0 0
Asist. dr. ing. Stelian CIUREA 9 0 0 0 0
Asist. dr. mat. Antoniu PITIC 9 0 0 0 0
Asist. drd. ing. Eugen VESA 0 3 0 6 0
Asist. dr. ing. Emanoil TOMA 0 0 0 8 0
Asist. dr. ing. Cătălina NEGHINĂ 0 0 0 9 0