Un program de excelenta care se adreseaza tuturor absolventilor de invatamant superior ciclul I de studii (Programe de Licenta), indiferent de profilul absolvit, care doresc sa participe la elaborarea proiectelor de diverse tipuri si finantari, din tara si strainatate.

Programul de studiu Master ”Managementul Proeictelor” a fost infiintat in anul universitar 2008 / 2009 și este este acreditat de Ageniia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, ARACIS.

Absolvenții acestui program…

Absolventii acestui program de master sunt capabili sa deruleze activitati in toate categoriile de organizatii ce dezvolta proiecte (companii private, institutii bugetare, organizatii non-profit), dar si sa contribuie la programe de cercetare in domeniu, prin activitatea din perioada studiilor de master si/sau prin continuarea pregatirii prin inscrierea in programele de studii doctorale.

Programul de Master Managementul Proiectelor

 • Domeniul de studiu: Inginerie și Management
 • Durata de studii: 4 semestre
 • Activitatile didactice se desfasoara dupa-amiaza, in timpul saptamanii
 • Număr de locuri propuse la concurs: 40 locuri (17 locuri bugetare, 23 locuri cu taxa)
 • Criterii de admitere: media obţinută la examenul de licenţă (diplomă) Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual, complementare notată cu Admis/respins
 • Calendar admitere: http://inginerie.ulbsibiu.ro/program-admitere/

Cursuri pe care le vei studia:

 • Designul proiectelor complexe
 • Managementul achiziţiilor în proiecte
 • Managementul financiar al proiectelor
 • Îmbunătățirea șase sigma
 • Managementul echipelor de proiect
 • Sisteme informaționale în proiecte
 • Leadership in proiecte
 • Studii tehnico-economice pentru proiecte
 • Fonduri structurale şi alte tipuri de granturi pentru proiecte
 • Inovare și transfer de tehnologie
 • Ingineria și managementul investițiilor
 • Sustenabilitatea proiectelor
 • Etică şi integritate academică
 • Practică profesională
 • Practică de cercetare
 • Elaborare lucrare disertatie