Programul de Licenta Inginerie Economica in Domeniul Mecanic …- a fost infiintat in anul 1993- este acreditat de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior, ARACIS- apartine domeniului de studii de licenta: “Inginerie si Management” – diploma obtinuta: inginer diplomat – durata de studii: 4 ani- forma de invatamant: cursuri de zi sau invatamant la distanta- sistem de credite transferabile: 240 credite, fiecarei discipline din planul de invatamant fiindu-i atribuite un numar de credite, in functie de volumul de munca depus pentru asimilarea cunostintelor; pentru promovarea in anii superiori, studentii trebuie sa acumuleze un numar de credite stabilit pentru fiecare an de studii

Avantaje:

 • dubla specializare: inginerie si economie
 • cadre didactice specializate in strainatate
 • posibilitati de studii in strainatate
 • parteneriate cu mediul de afaceri
 • baza materiala moderna
 • biblioteca proprie cu volume de carti si reviste in limba romana / engleza / germana
 • multiple activitati extrascolare

Planul de invatamant pentru specializarea Inginerie Economica in Domeniul Mecanic cuprinde 55% discipline tehnice si 45% discipine economice si juridice.Discipline fundamentale:

 • ingineresti – Analiza matematica; Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala; Geometrie descriptiva; Chimie; Fizica; Programarea calculatoarelor si limbaje de programare; Desen tehnic si infografica; Statistica. 
 • economice – Bazele economiei; Management general; Marketing.

Discipline de domeniu:

 • ingineresti – Studiul materialelor; Mecanica; Tehnologia materialelor; Rezistenta materialelor; Mecanica fluidelor; Electrotehnica si electronica; Termotehnica; Mecanisme si organe de masini; Tolerante si control; Bazele prelucrarii suprafetelor si scule aschietoare; Automatizari in industrie; Proiectare asistata de calculator; Tehnologii de prelucrare. 
 • economice si juridice – Microeconomie; Comunicare profesionala; Contabilitate generala; Cercetari operationale; Managementul calitatii; Managementul mentenantei; Finante; Drept si legislatie economica; Economie mondiala; Managementul inovarii; Managementul proiectului; Managementul resurselor umane; Logistica; Ingineria sistemelor de productie; Teoria si comportamentul organizational.

Discipline de specialitate:

 • ingineresti – Tehnologii si utilaje de presare;
 • economice – Managementul productiei si serviciilor; Cercetari de marketing; Sisteme informatice de gestiune; Analiza economica si financiara; Investitii; Afaceri mici si mijlocii; Echipamente de fabricatie; Management strategic; Tehnici de vanzare.

Discipline complementare:

 • Limbi straine (engleza/germana); Educatie fizica si sport; 

Practica de specialitate in diverse companii