Grad didactic: prof. dr. ing.

Domenii de activitate științifică:

  • teoria așchierii
  • proiectarea sculelor
  • transporturi speciale
  • tehnologii de montaj
  • proiectare dispozitive medicale (orteze de gleznă)

Contact: mircea.badescu@ulbsibiu.ro