Grad didactic: Prof. dr. ing.

Domenii de activitate științifică

  • bazele prelucrării suprafețelor
  • scule așchietoare
  • fabricație agilă
  • managementul proiectelor

Contact: livia.beju@ulbsibiu.ro