Continuănd o tradiție de peste 20 de ani, anul acesta se va desfășura la Sibiu, în perioada 2-4 iunie, una dintre cele mai importante manifestări științifice internaționale găzduite de Facultatea de Inginerie, respectiv: „10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SCIENCE AND EDUCATION, MSE 2021.

Principalul scop al acestei manifestări este de a pune laolaltă preocupările și cercetările specialiştilor, atât din țară, cât și din străinătate, din domeniul Ingineriei Industriale și a Managementului, vizând, în concret, aspecte precum: proiectarea modernă a sistemelor și prelucrărilor industriale, managementul fabricaţiei și al transporturilor sau utilizarea unor metode educaţionale moderne în domeniul ingineresc.

Rezultatele editiilor precedente sunt remarcabile. Putem aminti în acest sens participarea la conferință a unui numar însemnat de cercetători de pe 4 continente (Europa, Asia, Africa si America Centrală) şi 20 de țări (Belgia, Cehia, Ecuador, Etiopia, Germania, Islanda, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Malta, Moldova, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia și Regatul Unit al Marii Britanii), cercetători care au realizat și prezentat 180 de lucrări de înalt nivel științific. Calitatea lucrărilor a fost confirmată  de publicarea acestora in MATEC Web of Conferences, iar pentru ultimele două ediții toate lucrările au fost indexate Web of Science – WoS. Acest lucru a fost posibil prin implicarea în recenzarea lucrărilor a unor specialiști de valoare din țară și din străinătate, membrii ai Comitetului Stiintific Internațional al Conferinței.

Aceste rezultate, precum și faptul că MSE a devenit deja o manifestare științifică de tradiție așteptată de colaboratorii și prietenii noștri participanți la edițiile trecute și nu numai, ne îndreptățesc să credem că și ediția din anul acesta va fi un succes.