Proiectul SafeEngine, finanțat prin Programul Erasmus+ / Proiecte de parteneriat strategic în domeniul învăţământului superior (KA203), provine dintr-un parteneriat strategic format din patru entități din trei țări (Spania, Italia și România), care vizează problemele de protecție a mediului, securitatea și sănătatea în muncă și incluziunea socială.

Organizațiile de la nivelul Uniunii Europene specifice domeniului ingineresc precum și angajatorii internaționali, solicită inginerilor angajați să dețină cunoștințe despre sarcinile profesionale de gestionare a riscurilor de securitate și sănătate la locul de muncă. Pe de o parte, măsura în care aceste informații sunt disponibile în diverse ramuri ale ingineriei este dificil de cuantificat sau auditat. Astfel, principiile și instruirea în domeniul securității și sănătății la locul de muncă sunt puncte critice pentru domeniul industrial. Realitatea zilelor noastre arată că mulți tineri ingineri termină universitatea cu o înțelegere inadecvată a conceptelor privind securitatea, sănătatea și incluziunea socială la locul de muncă. Mărturie a acestui fapt sunt statisticile privind accidentele la locul de muncă și rata șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități.

Includerea profesioniștilor cu dizabilități la locul de muncă reprezintă o mare provocare nu numai pentru gestionarea resurselor umane, ci, în general, pentru angajatori și persoanele care sunt deja integrate la locul de muncă. Aceștia sunt reticenți în a lucra cu persoane cu dizabilități sau cu nevoi speciale. Incluziunea socială la locul de muncă ar trebui să le ofere angajaţilor condițiile de care au nevoie pentru a se simți apreciați în circumstanțele lor. În acest fel, vor putea să-și simtă capacitatea de a contribui la societate fără să le simtă limitările.

Parteneriatul strategic conceput în cadrul proiectului SafeEngine este orientat spre dezvoltarea unor instrumente inovatoare pentru învățământul superior ingineresc, sprijinind îmbunătățirea unor programe de învățare orientate pe rezultate care să satisfacă mai bine nevoile de învățare ale studenților, fiind totodată relevantă pentru piața muncii și pentru societate.

În consecință, obiectivul general al proiectului este dezvoltarea, testarea și implementarea unor module de curs pentru programe de formare în domeniul ingineriei care să răspundă nevoilor societății și cerințelor privind protecția mediului și a securității și sănătății la locul de muncă. Practic, pe tot parcursul implementării proiectului, cunoștințe specifice (pericole de mediu la locul de muncă, securitate şi sănătate în muncă, evaluarea riscurilor de mediu, analiza pericolelor, igiena industrială și incluziunea socială a profesioniștilor cu dizabilități la locul de muncă) vor aborda lacunele competențor actuale ale viitorilor ingineri pe care universitățile partenere îi pregătesc.

Mai multe detalii despre proiectul SafeEngine găsiți aici: