Pregatire Bacalaureat și Admitere 2024 la matematică

Acte necesare

Înscrierea se face ONLINE pe platforma admitere.ulbsibiu.ro, dar pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă suport tehnic pentru înscrierea ONLINE, în holul facultății, str. Emil Cioran, nr.4.

Puteți solicita informații suplimentare la adresa de email  admitere.inginerie@ulbsibiu.ro

Oferta educațională – Admitere 2024 – Învățământ cu frecvență

Programul de studiiNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați (Conform ARACIS)Tipul de concurs și/sau proba/ probele  de concurs

Criteriul/criteriile de selecție și/sau

Modul de calcul al notei/mediei de admitere

Calculatoare120Concurs de admitere mixt /test grilă matematică80% Nota obţinută la testul grilă de matematică +  20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia informației60
Ingineria sistemelor multimedia50
Electronică aplicată50Concurs de admitere pe bază de dosarePentru candidații la programul de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics) se susține proba de competență lingvistică eliminatorie.
Electromecanică50
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor50
Ingineria transporturilor și a traficului60
Sisteme de producție digitale60
Tehnologia construcțiilor de mașini120
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor50
Mecatronică-Română60
Mecatronică-Engleză50
Robotică60
Ingineria și protecția mediului în industrie60
Inginerie economică în domeniul mecanic90
Inginerie economică industrială50

Tematica probei de matematică

Olimpiade internaționale și naționale recunoscute

Oferta educațională – Admitere 2024 – Învățământ cu frecvență redusă/Învățământ la distanță

Programul de studii

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

(Conform ARACIS)

Tipul de concurs

și/sau proba/probele de

concurs

Criteriul/criteriile de selecție

și/sau

Modul de calcul al notei/mediei de admitere

Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor – FR*60Concurs de admitere pe bază de dosare

Media obținută la

examenul de bacalaureat

Candidații care optează pentru aceste forme de învățământ trebuie să dovedească, pe baza unor adeverințe emise de angajator, statutul de „încadrat în muncă”.

Inginerie economică în domeniul mecanic – ID*75

* FR = învățământ cu frecvență redusă; *ID = învățământ la distanță

Acte necesare

Oferta educațională – Admitere 2024

Programul de studii

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

(Conform ARACIS)

Tipul de concurs

și/sau

proba/probele de

concurs

Criteriul/criteriile

de selecție

și/sau

Modul de calcul al notei/mediei de admitere

Managementul afacerilor industriale170

Concurs de admitere mixt/

Probă orală

Media obținută la examenul de licență (diplomă)

Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual, complementare notată cu Admis/respins

Managementul proiectelor
Managementul calității
Ingineria și managementul gazelor naturale30
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică300
Logistică industrială
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație
Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC
Sisteme mecatronice avansate45
Aplicații avansate în inginerie electrică30
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale150
Embedded Systems*)

Concurs de admitere mixt/

Probă orală

Media obținută la examenul de licență (diplomă)

Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/respins

Probă de competență lingvistică eliminatorie

Advanced Computing Systems*)

Tematica probei de verificare a cunostintelor de domeniu

 
Simularea probei de matematică pentru concursul de admitere aferent specializărilor Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor Multimedia din data de 25.05.2024 începe la ora 13:00.
Candidații vor fi admiși în sălile de concurs între orele 12:15 și 12:45.
Accesul candidaților se va face din str. E. Cioran nr. 4.
Vineri, 24.05.2024 se va afișa pe site și la intrarea în facultate lista cu repartizarea pe săli a candidaților.
Succes!

Pregatire la matematică pentru Bacalaureat și Admitere 2024
Regulamentul concursului de admitere la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Criterii de admitere la Facultatea de Inginerie a ULBS

Calendar admitere – anexa 7.5 pentru Criterii de admitere la Facultatea de Inginerie a ULBS
Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul:

Admitere Online ULBS

 Call center Admitere 0269 23.85.27  (0269 ADULBS), în intervalul orar 09-14

Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul:

Admitere Online ULBS

Stimați candidați,

Puteți să vă înscrieți ONLINE din confortul și siguranța de acasă, dar, pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă suport tehnic pentru înscrierea ONLINE, în holul facultății, str. Emil Cioran, nr.4.
Candidații au la dispoziție calculatoare conectate la internet și scanere pentru conversia documentelor în format digital, precum și persoane care le pot acorda asistență tehnică.