Studii universitare de Licență, Învățământ cu Frecvență

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Program
de studii cu link prezentare
Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
(Conform ARACIS)
Tipul de concurs
și/sau proba
/probele de
concurs
Criteriul
/criteriile de selecție
și/sau
Modul de calcul al notei/mediei de admitere
Calculatoare120Tipul I
Concurs de admitere mixt /test grilă matematică
80% Nota obţinută la proba scrisă (test) + 20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia informației60
Ingineria sistemelor multimedia50
Electronică aplicată50
Electromecanică60
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor30

Tipul II

Concurs de admitere pe bază de dosare

Media obținută la

examenul de bacalaureat

Pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics, Industrial Engineering) se susține proba de competență lingvistică eliminatorie.

Ingineria transporturilor și a traficului60
Sisteme de producție digitale60
Tehnologia construcțiilor de mașini120
Inginerie industrială-Engleză50
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor50
Mecatronică-Română60
Mecatronică-Engleză50
Robotică30
Ingineria și protecția mediului în industrie60
Inginerie economică în domeniul mecanic90
Inginerie economică industrială50

Legendă: IF = învățământ cu frecvență;

*) = învățământ în limba engleză

Olimpiade recunoscute

Calendarul concursului de admitere

Sesiunea iulie:

înscrieri4 – 16 iulie 2022
validare dosare4 – 17 iulie 2022
probă de matematică  (pentru concurs de tipul I)19 iulie 2022,  ora 900
proba de competență lingvistică (pentru programele de studii în limba engleză)19 iulie 2022,  ora 1500
rezultate21 iulie 2022
contestații22 iulie 2022
confirmarea locului22–23, 25-27 iulie 2022
rezultate finale28 iulie 2022

 Sesiunea septembrie:

înscrieri6-11 septembrie 2022
validare dosare6-12 septembrie 2022
proba de concurs  (pentru concurs de tipul I)13 septembrie 2022,  ora 1500
proba de competență lingvistică   (pentru programele de studii în limba engleză)13 septembrie 2022,  ora 900
rezultate14 septembrie 2022
contestații15 septembrie 2022
confirmarea locului15–17 septembrie 2022
rezultate finale19 septembrie 2022

Admitere în an superior / a doua facultate
înscrieri:                               6–11 septembrie 2022

validare dosare                   6- 12 septembrie 2022
analiză dosar și rezultate  19 septembrie 2022

Studii universitare de Licență, Învățământ cu Frecvență Redusă, Învățământ  la Distanță

 

Program 
de studii cu link prezentare
Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
(Conform ARACIS)
Tipul de concurs
și/sau proba de
concurs
Criteriul/
criteriile de selecție
și/sau
Modul de
calcul al notei/
mediei de admitere
TDDH-FR60

Concurs de admitere pe bază de dosare

Candidații care optează pentru aceste forme de învățământ trebuie să dovedească, pe baza unor adeverințe emise de angajator, statutul de „încadrat în muncă”.

Media obținută la

examenul de bacalaureat

IEDM-ID75

Calendarul concursului de admitere

Sesiunea iulie:

înscrieri4 – 16 iulie 2022
validare dosare6-12 septembrie 2022
rezultate21 iulie 2022
contestații22 iulie 2022
confirmarea locului22–23, 25-27 iulie 2022
rezultate finale28 iulie 2022

 Sesiunea septembrie:

înscrieri6-11 septembrie 2022
validare dosare6-12 septembrie 2022
rezultate14 septembrie 2022
contestații15 septembrie 2022
confirmarea locului15–17 septembrie 2022
rezultate finale19 septembrie 2022

Studii universitare de Master, Învățământ cu Frecvență

Program de
studii cu link prezentare
Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
(Conform ARACIS)
Tipul de concurs
și/sau
proba/
probele de
concurs
Criteriul/
criteriile de selecție
și/sau
Modul de calcul al notei/
mediei de admitere
Managementul afacerilor industriale170Concurs de admitere mixt/
Probă orală
Media obținută la examenul de licență (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual, complementare notată cu Admis/respins
Managementul proiectelor europene
Managementul calității
Ingineria și managementul gazelor naturale30
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică300
Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC
Logistică industrială
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație
Sisteme mecatronice avansate45
Aplicații avansate în inginerie electrică50
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale150
Embedded Systems*)

Concurs de admitere mixt/

Probă orală

Media obținută la examenul de licență (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/respins
Probă de competență lingvistică eliminatorie
Advanced Computing Systems*)

Calendarul concursului

Sesiunea iulie:

înscrieri4 – 16 iulie 2022
validare dosare4 – 17 iulie 2022
proba de competență lingvistică19 iulie 2022,          ora 1500
probă orală pe domenii de studii20-21 iulie 2022

Sesiunea septembrie:   

înscrieri6-11 septembrie 2022
validare dosare6-12 septembrie 2022
proba de competență lingvistică13 septembrie 2022, ora 900
probă orală pe domenii de studii14-15 septembrie 2022
rezultate (sesiunile iulie și sept.)16 septembrie 2022
confirmarea locului17– 20 septembrie 2022
rezultate finale21 septembrie 2022

Metodologie

Criterii admitere în 2022 la Facultatea de Inginerie

Regulament Admitere ULBS 2022 avizat în Consiliul de Administrație în 10.02.2022 

Cursuri de pregătire la matematică pentru Bacalaureat şi Admitere 2022

Acte necesare înscriere licență

Acte necesare înscriere master

Inscriere

Înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de
licență și de master, la toate formele de învățământ se face online.

Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionata de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul de mai jos

Admitere Online ULBS

Stimați candidați,

Puteți să vă înscrieți ONLINE din confortul și siguranța de acasă, dar, pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă suport tehnic pentru înscrierea ONLINE, în holul facultății, str. Emil Cioran, nr.4.
Candidații au la dispoziție calculatoare conectate la internet și scanere pentru conversia documentelor în format digital, precum și persoane care le pot acorda asistență tehnică.

Taxe

• taxa de admitere 150 lei

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot să-și achite taxa de școlarizare fără comision cu orice card de tip Visa sau Mastercard sau prin ordine de plata la orice banca.