REZULTATE FINALE 19 septembrie 2022:

Lista candidatilor ADMISI la concursul de admitere pe locuri bugetate septembrie 2022

Lista candidatilor ADMISI pe locuri de ETNICI ROMI septembrie 2022

Lista candidatilor ADMISI IN AN SUPERIOR IF septembrie 2022

Lista candidatilor ADMISI IN AN SUPERIOR pe locuri cu taxa ID, FR septembrie 2022 

Lista candidatilor ADMISI pe locuri cu taxa ID, FR septembrie 2022

Etape pentru confirmarea locului la BUGET septembrie 2022

Etape pentru confirmarea locului la TAXĂ septembrie 2022

Etapele pentru confirmarea locului pentru candidații aflați în așteptare septembrie 2022

Etape pentru confirmarea locului cu taxa la ID, FR septembrie 2022

Etape pentru confirmarea locului la ADMITERE IN AN SUPERIOR

 

Studii universitare de Licență, Învățământ cu Frecvență

OFERTA EDUCAȚIONALĂ sesiunea de Admitere septembrie

Program
de studii cu link prezentare

Locuri

Buget

Locuri

Taxă

Tipul de concurs
și/sau proba
/probele de
concurs
Criteriul
/criteriile de selecție
și/sau
Modul de calcul al notei/mediei de admitere
Calculatoare11Tipul I
Concurs de admitere mixt /test grilă matematică – durata 2 ore
80% Nota obţinută la proba scrisă (test) + 20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia informației00
Ingineria sistemelor multimedia00
Electronică aplicată64
Electromecanică6+2*)4
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor00

Tipul II

Concurs de admitere pe bază de dosare

Media obținută la

examenul de bacalaureat

Pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics) se susține proba de competență lingvistică eliminatorie.

Ingineria transporturilor și a traficului41
Sisteme de producție digitale102
Tehnologia construcțiilor de mașini11
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor00
Mecatronică-Română00
Mechatronics-Engleză47
Robotică81
Ingineria și protecția mediului în industrie144
Inginerie economică în domeniul mecanic11
Inginerie economică industrială104

Legendă: IF = învățământ cu frecvență;

*) = două locuri pentru absolvenți licee mediu rural

Olimpiade recunoscute

Calendarul concursului de admitere

 Sesiunea septembrie:

înscrieri6-11 septembrie 2022
validare dosare6-12 septembrie 2022
proba de concurs  (pentru concurs de tipul I)13 septembrie 2022,  ora 1500
proba de competență lingvistică   (pentru programele de studii în limba engleză)13 septembrie 2022,  ora 900
rezultate14 septembrie 2022
contestații15 septembrie 2022
confirmarea locului15–17 septembrie 2022
rezultate finale19 septembrie 2022

Admitere în an superior / a doua facultate
înscrieri:                               6–11 septembrie 2022

validare dosare                   6- 12 septembrie 2022
analiză dosar și rezultate  19 septembrie 2022

Studii universitare de Licență, Învățământ cu Frecvență Redusă, Învățământ  la Distanță

Program 
de studii cu link prezentare
Locuri  TAXĂTipul de concurs
și/sau proba de
concurs
Criteriul/
criteriile de selecție
și/sau
Modul de
calcul al notei/
mediei de admitere
TDDH-FR25

Concurs de admitere pe bază de dosare

Candidații care optează pentru aceste forme de învățământ trebuie să dovedească, pe baza unor adeverințe emise de angajator, statutul de „încadrat în muncă”.

Media obținută la

examenul de bacalaureat

IEDM-ID42

 Sesiunea septembrie:

înscrieri6-11 septembrie 2022
validare dosare6-12 septembrie 2022
rezultate14 septembrie 2022
contestații15 septembrie 2022
confirmarea locului15–17 septembrie 2022
rezultate finale19 septembrie 2022

REZULTATE FINALE 28 iulie 2022:

Mesaj pentru candidații admiși care au glisat de la locuri cu taxă la locuri bugetate

Lista candidatilor ADMISI la concursul de admitere pe locuri bugetate si cu taxa iulie 2022

Lista candidatilor ADMISI pe locuri cu taxa Licenta ID FR iulie 2022

Lista candidatilor ADMISI pe locuri de Diaspora, Republica Moldova iulie 2022

Lista candidatilor ADMISI fara taxa si cu bursa Ucraina

Eventualele CONTESTAȚII se depun la decanatul Facultății de Inginerie până în data de  22 iulie 2022, ora 1200

Etape pentru confirmarea locului la BUGET la Facultatea de Inginerie a ULBS
Etape pentru confirmarea locului la TAXĂ la Facultatea de Inginerie a ULBS
Etapele pentru confirmarea locului pentru candidații aflați în așteptare la Facultatea de Inginerie a ULBS
Etape pentru confirmarea locului cu taxa la ID FR iulie 2022

Rezultate parțiale sesiunea Admitere iulie 2022:

Eventualele CONTESTAȚII se depun la decanatul Facultății de Inginerie până în data de  22 iulie 2022, ora 1200

Lista candidatilor ADMISI la concursul de admitere pe locuri bugetate si cu taxa iulie 2022

Lista candidatilor ADMISI pe locuri cu taxa ID FR iulie 2022

Lista candidatilor ADMISI pe locuri de Diaspora si Republica Moldova iulie 2022

Lista candidatilor ADMISI – loc buget-Ucraina

Lista candidatilor in ASTEPTARE la concursul de admitere_iulie 2022

Lista candidatilor RESPINSI pe locuri de Diaspora si Republica Moldova iulie 2022

REZULTATE FINALE  septembrie 2022:

Lista candidatilor ADMISI la pe locuri bugetate si taxa_MASTER sept 2022

Lista candidatilor in RESPINSI_MASTER sept 2022

Lista candidatilor ADMISI pe locuri de Diaspora+Rep. Moldova_MASTER sept 2022

Candidații care au glisat si sunt pe listele cu ADMISI vor confirma locul în 22 septembrie 2022, orele 1000 – 1400 la   decanatul facultății.


Trebuie sa aduca:
–      dosar plic;
–      diploma de bacalaureat în original;
–     diploma de licență sau adeverința de absolvire (pentru promotia 2022) în original;
–      3 fotografii, tip buletin (3×4);
–      copie certificat de naștere;
–      copie carte de identitate;
–      adeverință medicală.

Etape pentru confirmarea locului la MASTER – Facultatea de Inginerie ULBS_septembrie 2022

Lista candidatilor ADMISI pe locuri bugetate si cu taxa MASTER sept 2022

Lista candidatilor ADMISI pe locuri de Diaspora+Rep. Moldova_MASTER sept 2022

Lista candidatilor in ASTEPTARE_MASTER sept 2022

Lista candidatilor in RESPINSI_MASTER sept 2022

Studii universitare de Master, Învățământ cu Frecvență

 

Program de
studii cu link prezentare

Locuri

Buget

Locuri

Taxă

Tipul de concurs
și/sau
proba/
probele de
concurs
Criteriul/
criteriile de selecție
și/sau
Modul de calcul al notei/
mediei de admitere
Managementul afacerilor industriale17+1*)12Concurs de admitere mixt/
Probă orală
Media obținută la examenul de licență (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual, complementare notată cu Admis/respins
Managementul proiectelor 1713
Managementul calității1713
Ingineria și managementul gazelor naturale2010
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică2010
Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC025
Logistică industrială1713
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație2010
Sisteme mecatronice avansate228
Aplicații avansate în inginerie electrică2010
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale2010
Embedded Systems**)2010

Concurs de admitere mixt/

Probă orală

Media obținută la examenul de licență (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/respins
Probă de competență lingvistică eliminatorie
Advanced Computing Systems**)2010

Legenda: *) =un loc BUGET Rep. Moldova + Diaspora FARA BURSA
                       **)= Program de studii în limba Engleză

Curs postuniversitar Evaluator Risc și Auditor în domeniul Securitate și Sănătate în Muncă

Calendarul concursului

Sesiunea septembrie:   

înscrieri6-11 septembrie 2022
validare dosare6-12 septembrie 2022
proba de competență lingvistică13 septembrie 2022, ora 900
probă orală pe domenii de studii14-15 septembrie 2022
rezultate (sesiunile iulie și sept.)16 septembrie 2022
confirmarea locului17– 20 septembrie 2022
rezultate finale21 septembrie 2022

Rezultate la testul de Limba Engleza – 19.07.2022

Repartizarea pe săli a candidaților pentru proba de verificare a cunostintelor – 20 iulie 2022

Call center Admitere 0269 23.85.27  (0269 ADULBS), în intervalul orar 09-14

Metodologie

Criterii admitere în 2022 la Facultatea de Inginerie

Regulament Admitere ULBS 2022 avizat în Consiliul de Administrație în 10.02.2022 

Cursuri de pregătire la matematică pentru Bacalaureat şi Admitere 2022

Acte necesare înscriere licență

Acte necesare înscriere master

Inscriere

Înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de
licență și de master, la toate formele de învățământ se face online.

Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionata de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul de mai jos

Admitere Online ULBS

Stimați candidați,

Puteți să vă înscrieți ONLINE din confortul și siguranța de acasă, dar, pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă suport tehnic pentru înscrierea ONLINE, în holul facultății, str. Emil Cioran, nr.4.
Candidații au la dispoziție calculatoare conectate la internet și scanere pentru conversia documentelor în format digital, precum și persoane care le pot acorda asistență tehnică, în intervalul orar 9:00-14:00, de marți până vineri.

Taxe

taxa de admitere 150 lei
taxa de școlarizare anul I Licență 3900 lei
taxa de școlarizare anul I Master 4200 lei
Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot să-și achite taxa de școlarizare fără comision cu orice card de tip Visa sau Mastercard sau prin ordin de plata la orice bancă.0269 23.85.27