Înscrierea se face ONLINE pe platforma admitere.ulbsibiu.ro, dar pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă suport tehnic pentru înscrierea ONLINE, în holul facultății, str. Emil Cioran, nr.4, în perioada 5-10 septembrie 2023, luni-vineri, între orele 9-15.

Puteți solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0792096609, în intervalul orar 09-15, sau la adresa de mail admitere.inginerie@ulbsibiu.ro

Rezultate finale la sesiunea de Admitere din septembrie 2023 la studii de licență:

Lista candidaților ADMIȘI pe locuri BUGET și TAXA  septembrie 2023

Lista candidatilor ADMIȘI în AN SUPERIOR IF 2023

Lista candidatilor ADMIȘI pe locuri cu TAXA la învațământ la distanță și cu frecvență redusă septembrie 2023

Lista candidatilor ADMIȘI în AN SUPERIOR ID, FR 2023

Rezultate parțiale la sesiunea de Admitere din septembrie 2023 la studii de licență:

Etape pentru confirmarea locului la BUGET la Facultatea de Inginerie – sesiunea septembrie 2023

Etape pentru confirmarea locului cu TAXĂ la Facultatea de Inginerie sesiunea septembrie 2023

Etapele pentru confirmarea locului pentru candidații aflați în așteptare la Facultatea de Inginerie

Etape pentru confirmarea locului la ADMITERE IN AN SUPERIOR

Etape pentru confirmarea locului cu taxa la ID, FR septembrie 2023

Lista candidatilor ADMISI locuri BUGET si TAXA septembrie 2023

Lista candidatilori in ASTEPTARE IF septembrie 2023

Lista candidatilor ADMISI in AN SUPERIOR Invățământ cu frecvență 2023

Lista candidatilor ADMISI pe locuri cu TAXA la invatamantul la distanta septembrie 2023

Lista candidatilor ADMISI pe locuri cu TAXA la invatamantul cu frecventa redusa septembrie 2023

Lista candidatilor ADMISI in AN SUPERIOR ID, FR  2023

Lista candidatilori in ASTEPTARE septembrie 2023 Invatamant cu Frecventa Redusa

Rezultate – Test grilă Matematică – sesiunea septembrie 2023

Rezultate – Proba Limba Engleză –  sesiunea septembrie 2023

Lista candidați proba matematică 12 septembrie 2023, acces clădire 14:00-14:45

Lista candidați proba engleza licență 12 septembrie 2023, ora 9:00

Studii universitare de Licență, Învățământ cu Frecvență (IF)

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  sesiunea septembrie

Program
de studii cu link prezentare
Locuri bugetLocuri taxaTipul de concurs
și/sau proba
/probele de
concurs
Criteriul
/criteriile de selecție
și/sau
Modul de calcul al notei/mediei de admitere
Calculatoare

0

0

Tipul I

Concurs de admitere mixt /test grilă matematică – durata 2 ore

Pentru accesul în sălile de concurs candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate, între orele 14:00-14:45, la sediul Facultății de Inginerie, la ușa dinspre Str.Emil Cioran, nr. 4

80% Nota obţinută la proba scrisă (test) + 20% Media obţinută la examenul de bacalaureat


Tehnologia informației00
Ingineria sistemelor multimedia09
Electronică aplicată01

Tipul II
Concurs de admitere pe bază de dosare


Media obținută la examenul de bacalaureat
Pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics) se susține proba de competență lingvistică eliminatorie.
Electromecanică

0

4
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor

15+

1**)

2
Ingineria transporturilor și a traficului33
Sisteme de producție digitale125
Tehnologia construcțiilor de mașini82
Mecatronică-Română11
Mechatronics-Engleză64
Robotică57
Ingineria și protecția mediului în industrie115
Inginerie economică în domeniul mecanic23
Inginerie economică industrială125

Legendă:

1**) = 1 loc pentru absolvenți licee din mediu rural. Opțiunea “Absolvent liceu mediu rural poate fi aleasă doar de acei candidați care au absolvit un liceu din mediul rural și NU de cei care au domiciliul în mediul rural

În cazul în care nu se va întruni numărul minim de înmatriculați, nu se va organiza programul de studii la care ați fost admiși.

Olimpiade recunoscute

Calendarul concursului de admitere

Sesiunea septembrie:

înscrieri05 – 10 septembrie 2023
probă de concurs (pentru tipul I)

12 septembrie 2023 

Pentru accesul în sălile de concurs candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate, între orele 14:00-14:45, la sediul Facultății de Inginerie, la ușa dinspre Str.Emil Cioran, nr. 4

proba de competență lingvistică12 septembrie 2023 ora 900
rezultate parțiale14 septembrie 2023
contestații15 septembrie 2023
confirmarea locului15 – 17 septembrie 2023
rezultate finale19 septembrie 2023

 Admitere în an superior / a doua facultate

înscrieri05 – 10 septembrie 2023
analiză dosar, echivalări credite transferabile și rezultate parțiale14 septembrie 2023
rezultate finale19 septembrie 2023

Studii universitare de Licență, Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR), Învățământ  la Distanță (ID)

Oferta educațională sesiunea septembrie

Program 
de studii cu link prezentare
Locuri  TAXĂTipul de concurs
și/sau proba de
concurs
Criteriul/
criteriile de selecție
și/sau
Modul de
calcul al notei/
mediei de admitere
TDDH-FR30

Concurs de admitere pe bază de dosare

Candidații care optează pentru aceste forme de învățământ trebuie să dovedească, pe baza unor adeverințe emise de angajator, statutul de „încadrat în muncă”.

Media obținută la

examenul de bacalaureat

IEDM-ID34

Calendarul concursului de admitere

Sesiunea septembrie:

înscrieri05 – 10 septembrie 2023
probă de concurs (pentru tipul I)12 septembrie 2023 ora 1500
proba de competență lingvistică12 septembrie 2023 ora 900
rezultate parțiale14 septembrie 2023
contestații15 septembrie 2023
confirmarea locului15 – 17 septembrie 2023
rezultate finale19 septembrie 2023

Rezultate finale la sesiunea de Admitere din iulie 2023 la studii de licență:

Lista candidatilor ADMISI pe locuri BUGET si TAXA

Lista candidatilor ADMISI absolvenți din mediu rural

Lista candidaților în ASTEPTARE

Lista candidaților ADMISI pe locuri cu TAXA la invatamantul la distanta

Lista candidaților ADMISI pe locuri cu TAXA la invatamantul cu frecventa redusa

Lista candidaților ADMISI pe locuri de romani de pretutindeni cu bursa

Rezultate finale la sesiunea de Admitere din septembrie 2023 la studii de master:

Etape pentru confirmarea locului la MASTER – Admiși care au glisat 20 septembrie 2023

Etape pentru confirmarea locului la MASTER – Admiși din AȘTEPTARE 20 septembrie 2023

Lista candidatilor ADMIȘI locuri BUGET și TAXA Master septembrie 2023

Lista candidatilor ADMIȘI în AN SUPERIOR Master 2023

Lista candidatilor in AȘTEPTARE Master septembrie 2023

 

Rezultate parțiale la sesiunea de Admitere din septembrie 2023 la studii de master:

Etape pentru confirmarea locului la MASTER septembrie 2023

Lista candidatilor ADMISI locuri BUGET si TAXA septembrie 2023

Lista candidatilor in ASTEPTARE septembrie 2023

Lista candidatilor ADMISI in AN SUPERIOR 2023

Lista candidatilor RESPINSI septembrie 2023

Rezultate – Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu – master – sesiunea septembrie

Rezultate – Proba Limba Engleză – sesiunea septembrie 2023

Planificarea probelor de verificare a cunoștințelor de domeniu din 13 septembrie 2023:

Domeniul Calculatoare

Domeniul Mine Petrol și Gaze

Domeniul Inginerie și Management

Domeniul Inginerie Industrială

 Domeniul Inginerie Electrica

Domeniul Mecatronică și Robotică

Lista repartizare proba Limba Engleza 12 septembrie 2023, ora 10

Rezultate – Proba de verificare a cunostintelor de domeniu – master – sesiunea iulie

Planificare probă competențe de Limba Engleză – ora 17:00, master

Studii universitare de Master, Învățământ cu Frecvență (IF)

Program de
studii cu link prezentare
Locuri bugetLocuri taxăTipul de concurs
și/sau
proba/
probele de
concurs
Criteriul/
criteriile de selecție
și/sau
Modul de calcul al notei/
mediei de admitere
Managementul afacerilor industriale1713Concurs de admitere mixt/
Probă orală
Media obținută la examenul de licență (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual, complementare notată cu Admis/respins
Managementul proiectelor 1713
Managementul calității1713
Ingineria și managementul gazelor naturale2010
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică2010
Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC025
Logistică industrială1713
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație2010
Sisteme mecatronice avansate228
Aplicații avansate în inginerie electrică2010
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale2010
Embedded Systems**)2010

Concurs de admitere mixt/

Probă orală

Media obținută la examenul de licență (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/respins
Probă de competență lingvistică eliminatorie
Advanced Computing Systems**)2010

Legenda: 
                       **)  Program de studii în limba Engleză

Calendarul concursului

Sesiunea iulie:

înscrieri06 – 16 iulie 2023
proba de competență lingvistică18 iulie 2023 ora 1700
probă orală pe domenii de studiu19 – 20 iulie 2023

Sesiunea septembrie:   

înscrieri 05 – 10 septembrie 2023
proba de competență lingvistică12 septembrie 2023 ora 1000
probă orală pe domenii de studiu13 -14 septembrie 2023
rezultate parțiale (etapa I și etapa II)15 septembrie 2023
confirmarea locului16 – 19 septembrie 2023
rezultate finale20 septembrie 2023

Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul:

Admitere Online ULBS

 Call center Admitere 0269 23.85.27  (0269 ADULBS), în intervalul orar 09-14
Puteți solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0792096609, în intervalul orar 09-15, sau la adresa de mail admitere.inginerie@ulbsibiu.ro

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu asigură cazare în Căminul 1 pentru candidații care susțin testul la matematică și însoțitorii lor, pe baza legitimației de concurs. Informații suplimentare aici

Metodologie

Criterii admitere în 2023 la Facultatea de Inginerie a ULBS

Regulament Admitere ULBS 2023 avizat în Consiliul de Administrație în 18.01.2023 

Cursuri de pregătire la matematică pentru Bacalaureat şi Admitere 2023

Inscriere

Acte necesare pentru înscrierea la studii de licență

Acte necesare pentru înscrierea la studii de master

Înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență și de master, la toate formele de învățământ, se face online.

Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul:

Admitere Online ULBS

Stimați candidați,

Puteți să vă înscrieți ONLINE din confortul și siguranța de acasă, dar, pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă suport tehnic pentru înscrierea ONLINE, în holul facultății, str. Emil Cioran, nr.4,
în perioada 6-16 iulie 2023, luni-vineri, între orele 9-15.
Candidații au la dispoziție calculatoare conectate la internet și scanere pentru conversia documentelor în format digital, precum și persoane care le pot acorda asistență tehnică.

Taxe

• taxa de admitere 150 lei

• taxa de înmatriculare 25 lei

• taxa de școlarizare anul I Licență 3900 lei

• taxa de școlarizare anul I Master 4200 lei

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot să-și achite taxa de școlarizare fără comision cu orice card de tip Visa sau Mastercard sau prin ordin de plata la orice bancă.