Studii universitare de Licență, Învățământ cu Frecvență

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

Program
de studii cu link prezentare

Nr.maxim de studenti școlarizați

(conform ARACIS)

Tipul de concurs
și/sau proba
/probele de
concurs
Criteriul
/criteriile de selecție
și/sau
Modul de calcul al notei/mediei de admitere
Calculatoare120

Tipul I

Concurs de admitere mixt /test grilă matematică – durata 2 ore


80% Nota obţinută la proba scrisă (test) + 20% Media obţinută la examenul de bacalaureat


Tehnologia informației60
Ingineria sistemelor multimedia50
Electronică aplicată50Tipul II

Concurs de admitere pe bază de dosareMedia obținută la examenul de bacalaureat

Pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics) se susține proba de competență lingvistică eliminatorie.

Electromecanică60
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor50
Ingineria transporturilor și a traficului60
Sisteme de producție digitale60
Tehnologia construcțiilor de mașini120
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor50
Mecatronică-Română60
Mechatronics-Engleză50
Robotică60
Ingineria și protecția mediului în industrie60
Inginerie economică în domeniul mecanic90
Inginerie economică industrială50

Legendă: IF = învățământ cu frecvență;

Olimpiade recunoscute

Calendarul concursului de admitere

Sesiunea iulie:

înscrieri                                          

06 – 16 iulie 2023

probă de concurs (pentru tipul I)    

18 iulie 2023 ora 900

proba de competență lingvistică

18 iulie 2023 ora 1500

rezultate parțiale                            

20 iulie 2023

contestații                                      

21 iulie 2023

confirmarea locului                        

21 – 24 iulie 2023

rezultate finale                               

26 iulie 2023

Sesiunea septembrie:

înscrieri                                  

05 – 10 septembrie 2023

probă de concurs (pentru tipul I)

12 septembrie 2023 ora 1500

proba de competență lingvistică

12 septembrie 2023 ora 900

rezultate parțiale                    

14 septembrie 2023

contestații                              

15 septembrie 2023

confirmarea locului                

15 – 17 septembrie 2023

rezultate finale                       

19 septembrie 2023

 Admitere în an superior / a doua facultate

înscrieri

 06 – 16 iulie 2023

05 – 10 septembrie 2023

analiză dosar, echivalări credite transferabile și rezultate parțiale

14 septembrie 2023

rezultate finale

19 septembrie 2023

Studii universitare de Licență, Învățământ cu Frecvență Redusă, Învățământ  la Distanță

Program 
de studii cu link prezentare
Locuri  TAXĂTipul de concurs
și/sau proba de
concurs
Criteriul/
criteriile de selecție
și/sau
Modul de
calcul al notei/
mediei de admitere
TDDH-FR60

Concurs de admitere pe bază de dosare

Candidații care optează pentru aceste forme de învățământ trebuie să dovedească, pe baza unor adeverințe emise de angajator, statutul de „încadrat în muncă”.

Media obținută la

examenul de bacalaureat

IEDM-ID75

Sesiunea iulie:

înscrieri                                          

  06 – 16 iulie 2023

probă de concurs (pentru tipul I)     

  18 iulie 2023 ora 900

proba de competență lingvistică

  18 iulie 2023 ora 1500

rezultate parțiale                            

  20 iulie 2023

contestații                                      

  21 iulie 2023

confirmarea locului                        

  21 – 24 iulie 2023

rezultate finale                               

  26 iulie 2023

Sesiunea septembrie:

înscrieri                                  

05 – 10 septembrie 2023

probă de concurs (pentru tipul I)

12 septembrie 2023 ora 1500

proba de competență lingvistică

12 septembrie 2023 ora 900

rezultate parțiale                    

14 septembrie 2023

contestații                              

15 septembrie 2023

confirmarea locului                

15 – 17 septembrie 2023

rezultate finale      

19 septembrie 2023

Studii universitare de Master, Învățământ cu Frecvență

 

Program de
studii cu link prezentare

Nr.maxim de studenti școlarizați

(conform ARACIS)

Tipul de concurs
și/sau
proba/
probele de
concurs
Criteriul/
criteriile de selecție
și/sau
Modul de calcul al notei/
mediei de admitere
Managementul afacerilor industriale170Concurs de admitere mixt/
Probă orală
Media obținută la examenul de licență (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual, complementare notată cu Admis/respins
Managementul proiectelor 
Managementul calității
Ingineria și managementul gazelor naturale30
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică300
Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC
Logistică industrială
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație
Sisteme mecatronice avansate45
Aplicații avansate în inginerie electrică30
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale150
Embedded Systems**)

Concurs de admitere mixt/

Probă orală

Media obținută la examenul de licență (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/respins
Probă de competență lingvistică eliminatorie
Advanced Computing Systems**)

Legenda: 
                       **)= Program de studii în limba Engleză

Calendarul concursului

Sesiunea iulie:

înscrieri                                          

06 – 16 iulie 2023

proba de competență lingvistică

18 iulie 2023 ora 1500

probă orală pe domenii de studiu     

19 – 20 iulie 2023

Sesiunea septembrie:   

 

înscrieri                                           

 05 – 10 septembrie 2023

proba de competență lingvistică  

12 septembrie 2023 ora 900

probă orală pe domenii de studiu        

13 -14 septembrie 2023

rezultate parțiale (etapa I și etapa II)

15 septembrie 2023

confirmarea locului                          

16 – 19 septembrie 2023

rezultate finale                               

20 septembrie 2023

Call center Admitere 0269 23.85.27  (0269 ADULBS), în intervalul orar 09-14

Metodologie

Criterii admitere în 2023 la Facultatea de Inginerie a ULBS

Regulament Admitere ULBS 2023 avizat în Consiliul de Administrație în 18.01.2023 

Cursuri de pregătire la matematică pentru Bacalaureat şi Admitere 2023

Inscriere

Acte necesare pentru înscrierea la studii de licență

Acte necesare pentru înscrierea la studii de master

Înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență și de master, la toate formele de învățământ, se face online.

Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul:

Admitere Online ULBS

Stimați candidați,

Puteți să vă înscrieți ONLINE din confortul și siguranța de acasă, dar, pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă suport tehnic pentru înscrierea ONLINE, în holul facultății, str. Emil Cioran, nr.4.
Candidații au la dispoziție calculatoare conectate la internet și scanere pentru conversia documentelor în format digital, precum și persoane care le pot acorda asistență tehnică.

Taxe

• taxa de admitere 150 lei

• taxa de înmatriculare 25 lei

• taxa de școlarizare anul I Licență 3900 lei

• taxa de școlarizare anul I Master 4200 lei

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot să-și achite taxa de școlarizare fără comision cu orice card de tip Visa sau Mastercard sau prin ordin de plata la orice bancă.