Pregatire Matematică Bacalaureat Admitere 2021

Inscriere

Inscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionata de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul de mai jos

Admitere Online ULBS

Taxe

• taxă de admitere 150 lei
• taxă de înmatriculare 25 lei
• taxă scolarizare LICENŢĂ 3600 lei/an de studiu
• taxă scolarizare MASTER 3780 lei/an de studiu

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot să-și achite taxa de școlarizare fara comision cu orice card de tip Visa sau Mastercard sau prin ordine de plata la orice banca.

Cifre de școlarizare – studii de licență Admitere 2021

Olimpiade recunoscute

Tematica probei de matematică

Calendar

 IF (învățământ cu frecvență)

Etapa I:

înscrieri5 – 18 iulie 2021
probă de matematică (pentru concurs de tipul I)21 iulie 2021 ora 900
proba de competență lingvistică   (pentru programele de studii în limba engleză)21 iulie 2021 ora 1500
rezultate22 iulie 2021
contestații23 iulie 2021
confirmarea locului23–24, 26-27 iulie 2021
rezultate finale28 iulie 2021

Etapa II:

înscrieri6-11 septembrie 2021
proba de concurs  (pentru concurs de tipul I)13 septembrie 2021 ora 900
proba de competență lingvistică   (pentru programele de studii în limba engleză)13 septembrie 2021 ora 1500
rezultate14 septembrie 2021
contestații15 septembrie 2021
confirmarea locului15–18 septembrie 2021
rezultate finale20 septembrie 2021

Admitere în an superior / a doua facultate
înscrieri:                               6–11 septembrie 2021
analiză dosar și rezultate: 20 septembrie 2021

 ID/FR (invățământ la distanță/frecvență redusă)

Etapa I:

înscrieri5 – 18 iulie 2021
rezultate22 iulie 2021
contestații23 iulie 2021
confirmarea locului23–24, 26-27 iulie 2021
rezultate finale28 iulie 2021

Etapa II:

înscrieri6-11 septembrie 2021
rezultate14 septembrie 2021
contestații15 septembrie 2021
confirmarea locului15–18 septembrie 2021
rezultate finale20 septembrie 2021
 

  Calendar

Etapa I:

înscrieri 5 – 18 iulie 2021
proba de competență lingvistică21 iulie 2021 ora 1500
probă orală pe domenii de studii22-23 iulie 2021

Etapa a II-a:   

înscrieri6-11 septembrie 2021
proba de competență lingvistică13 septembrie 2021
probă orală pe domenii de studii14-15 septembrie 2021
rezultate (etapa I și etapa II)16 septembrie 2021
confirmarea locului17–18, 20 septembrie 2021
rezultate finale21 septembrie 2021

Media de concurs pentru admiterea la studii de master este media obţinută la examenul de diplomă.
Candidații la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master pot participa la concurs în una din cele două etape.
Un candidat se poate înscrie și poate participa la o singura etapa de concurs (fie etapa I, fie etapa II).
Rezultatele finale pentru ambele etape ale concursului de admitere la programele de master se vor afișa în data de 21 septembrie 2021.
Pentru programele de studii de master candidații vor susține proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins.
Tematica probei orale de domeniu – master
Pentru candidații la programele de master cu predare în limba engleză (Embedded Systems, Advanced Computing Systems) se susține proba de competenţă lingvistică eliminatorie.