Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere, gestionată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul din butonul de mai jos:

Admitere Online ULBS

Calendar admitere – anexa 7.5 pentru Criterii de admitere la Facultatea de Inginerie a ULBS

Rezultate Proba Matematică 18.07.2024

Planificarea probei de competență lingvistică pentru candidații programului de studii Mecatronică în Limba Engleză

Anunț acces în sălile de concurs pentru proba de Matematică

Repartizarea pe săli a candidaților pentru proba de Matematică

Anunț ->Proba scrisă la matematică

Catalog specializări

Acte necesare

Scutiți de taxa de înscriere

Tematica probei de matematică

Olimpiade internaționale și naționale recunoscute

Înscrierea se face ONLINE pe platforma admitere.ulbsibiu.ro, dar pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă suport tehnic pentru înscrierea ONLINE, în holul facultății, str. Emil Cioran, nr.4.

Puteți solicita informații suplimentare la adresa de email  admitere.inginerie@ulbsibiu.ro

Oferta educațională – Admitere 2024 – Învățământ cu frecvență

Programul de studiilocuri bugetlocuri cu taxaTipul de concurs și/sau proba/ probele  de concurs

Criteriul/criteriile de selecție și/sau

Modul de calcul al notei/mediei de admitere

Calculatoare

48

+2**)

40Concurs de admitere mixt /test grilă matematică80% Nota obţinută la testul grilă de matematică +  20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia informației3510
Ingineria sistemelor multimedia3015
Electronică aplicată255Concurs de admitere pe bază de dosarePentru candidații la programul de licență cu predare în limba engleză (Mechatronics) se susține proba de competență lingvistică eliminatorie.
Electromecanică

24

+1*)

5
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor

28

+1*)

+1**)

15
Ingineria transporturilor și a traficului2520
Sisteme de producție digitale2520
Tehnologia construcțiilor de mașini6015
Mecatronică-Română4020
Mecatronică-Engleză1020
Robotică405
Ingineria și protecția mediului în industrie2520
Inginerie economică în domeniul mecanic4515
Inginerie economică industrială

29

+1*)

15

*)-loc bugetat pentru absolvenți din mediul rural

**)-loc pentru români de pretutindeni, cu bursă

 

Oferta educațională – Admitere 2024 – Învățământ cu frecvență redusă/Învățământ la distanță

Programul de studii

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

(Conform ARACIS)

Tipul de concurs

și/sau proba/probele de

concurs

Criteriul/criteriile de selecție

și/sau

Modul de calcul al notei/mediei de admitere

Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor – FR*60Concurs de admitere pe bază de dosare

Media obținută la

examenul de bacalaureat

Candidații care optează pentru aceste forme de învățământ trebuie să dovedească, pe baza unor adeverințe emise de angajator, statutul de „încadrat în muncă”.

Inginerie economică în domeniul mecanic – ID*75

* FR = învățământ cu frecvență redusă; *ID = învățământ la distanță

Pregatire Bacalaureat și Admitere 2024 la matematică

Repartizare candidați comisia Limba Engleza

Repartizare candidați comisia IE

Repartizare candidați comisia IM

Repartizare candidați comisia MG

Repartizare candidați comisia II

Repartizare candidați comisia MPG

Repartizare candidați comisia CTI

Anunț ->Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu

Catalog specializări

Acte necesare

Scutiți de taxa de înscriere

Tematica probei de verificare a cunostintelor de domeniu

Oferta educațională – Admitere 2024

Programul de studiilocuri bugetlocuri cu taxa

Tipul de concurs

și/sau

proba/probele de

concurs

Criteriul/criteriile

de selecție

și/sau

Modul de calcul al notei/mediei de admitere

Managementul afacerilor industriale1713

Concurs de admitere mixt/

Probă orală

Media obținută la examenul de licență (diplomă)

Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual, complementare notată cu Admis/respins

Managementul proiectelor1713
Managementul calității1713
Ingineria și managementul gazelor naturale2010
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică2010
Logistică industrială1713
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație2010
Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC025
Sisteme mecatronice avansate228
Aplicații avansate în inginerie electrică2010
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale2010
Embedded Systems*)219

Concurs de admitere mixt/

Probă orală

Media obținută la examenul de licență (diplomă)

Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/respins

Probă de competență lingvistică eliminatorie

Advanced Computing Systems*)2010

*) studii în limba engleză

Rezultate PDF – LINK AICI
Simularea probei de matematică pentru concursul de admitere aferent specializărilor Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor Multimedia din data de 25.05.2024 începe la ora 13:00.
Candidații vor fi admiși în sălile de concurs între orele 12:15 și 12:45.
Accesul candidaților se va face din str. E. Cioran nr. 4.
Vineri, 24.05.2024 se va afișa pe site și la intrarea în facultate lista cu repartizarea pe săli a candidaților.
Succes!

ULBS va procesa și la Râmnicu Vâlcea documentele de confirmare a locurilor la admitere, ca urmare a închiderii Văii Oltului

Regulamentul concursului de admitere la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Criterii de admitere la Facultatea de Inginerie a ULBS
Echivalarea Certificatelor Lingvistice
Calendar admitere – anexa 7.5 pentru Criterii de admitere la Facultatea de Inginerie a ULBS

Înscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul:

Admitere Online ULBS

Informații suplimentare

 –      la numărul de telefon  0269/238527 (Call center Admitere) în intervalul orar 09:00-14:00

–      pe adresa de email admitere.inginerie@ulbsibiu.ro

Stimați candidați,

Puteți să vă înscrieți ONLINE din confortul și siguranța de acasă, dar, pentru cei care întâmpină dificultăți în acest proces, Facultatea de Inginerie a ULBS oferă suport tehnic pentru înscrierea ONLINE, în holul facultății, str. Emil Cioran, nr.4, de luni până vineri, în intervalul orar 9-15.
Candidații au la dispoziție calculatoare conectate la internet și scanere pentru conversia documentelor în format digital, precum și persoane care le pot acorda asistență tehnică.

Taxe

  • taxa de admitere 200 lei
  • taxa de înmatriculare 30 lei
  • taxa de școlarizare anul I Licență -Învățământ cu Frecvență 4200 lei
  • taxa de școlarizare anul I Licență -Învățământ la Distanță 4500 lei
  • taxa de școlarizare anul I Licență -Învățământ cu Frecvență Redusă 4500 lei
  • taxa de școlarizare anul I Master 4500 lei

Scutiți de taxa de înscriere