Pregatire Matematică Bacalaureat Admitere 2021

Inscriere

Inscrierea la concursul de admitere se face pe platforma de Admitere Online, gestionata de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, folosind link-ul de mai jos

Admitere Online ULBS

Taxe

• taxă de admitere 150 lei
• taxă de înmatriculare 25 lei
• taxă scolarizare LICENŢĂ 3600 lei/an de studiu
• taxă scolarizare MASTER 3780 lei/an de studiu

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot să-și achite taxa de școlarizare fara comision cu orice card de tip Visa sau Mastercard sau prin ordine de plata la orice banca.

Oferta educationala -studii de licență

Olimpiade recunoscute

Tematica probei de matematică

Calendar

 IF (învățământ cu frecvență)

Etapa I:

înscrieri 

5 – 18 iulie 2021

probă de matematică (pentru concurs de tipul I)

21 iulie 2021 ora 900

proba de competență lingvistică   (pentru programele de studii în limba engleză)   

21 iulie 2021 ora 1500

rezultate   

22 iulie 2021

contestații   

23 iulie 2021

confirmarea locului                             

23–24, 26-27 iulie 2021

rezultate finale                                     

28 iulie 2021

Etapa II:

înscrieri  

6-11 septembrie 2021

proba de concurs  (pentru concurs de tipul I)   

13 septembrie 2021 ora 900

proba de competență lingvistică   (pentru programele de studii în limba engleză)   

13 septembrie 2021 ora 1500

rezultate   

14 septembrie 2021

contestații   

15 septembrie 2021

confirmarea locului                             

15–18 septembrie 2021

rezultate finale                                     

20 septembrie 2021

Admitere în an superior / a doua facultate
înscrieri:                               6–11 septembrie 2021
analiză dosar și rezultate: 20 septembrie 2021

 ID/FR (invățământ la distanță/frecvență redusă)

Etapa I:

înscrieri 

5 – 18 iulie 2021

rezultate 

22 iulie 2021

contestații 

23 iulie 2021

confirmarea locului 

23–24, 26-27 iulie 2021

rezultate finale 

28 iulie 2021

Etapa II:

înscrieri 

6-11 septembrie 2021

rezultate 

14 septembrie 2021

contestații 

15 septembrie 2021

confirmarea locului 

15–18 septembrie 2021

rezultate finale 

20 septembrie 2021

  Calendar

Etapa I:

înscrieri 

 5 – 18 iulie 2021

proba de competență lingvistică       

21 iulie 2021 ora 1500

probă orală pe domenii de studii

22-23 iulie 2021

Etapa a II-a:   

înscrieri  

6-11 septembrie 2021

proba de competență lingvistică       

13 septembrie 2021

probă orală pe domenii de studii

14-15 septembrie 2021

rezultate (etapa I și etapa II)         

16 septembrie 2021

confirmarea locului                             

17–18, 20 septembrie 2021

rezultate finale                                     

21 septembrie 2021

Media de concurs pentru admiterea la studii de master este media obţinută la examenul de diplomă.
Candidații la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master pot participa la concurs în una din cele două etape.
Un candidat se poate înscrie și poate participa la o singura etapa de concurs (fie etapa I, fie etapa II).
Rezultatele finale pentru ambele etape ale concursului de admitere la programele de master se vor afișa în data de 21 septembrie 2021.
Pentru programele de studii de master candidații vor susține proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins.
Tematica probei orale de domeniu – master
Pentru candidații la programele de master cu predare în limba engleză (Embedded Systems, Advanced Computing Systems) se susține proba de competenţă lingvistică eliminatorie.