Programul de master universitar Logistică Industrială se adresează tuturor absolventilor de învăţământ superior ciclul I de studii (Programe de Licenăţ), indiferent de profilul absolvit, care doresc să lucreze în domeniul lanţului logistic global, cu precădere în logistica industrială.

Se pot înscrie la acest Program de Master atât:

 • absolventi de studii de Licenta ai Ciclului I Bologna (4 ani / 3 ani), pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă;
 • cât şi absolvenţi de formă lungă de studii de Licenţă – Legea 84 / 1995 (4 ani / 5 ani), pe locurile cu taxă.

Abilităţi dobandite prin absolvirea programului de master:

 • Identificarea etapelor ciclului de viaţă al produsului şi abordarea sistemică a lor;
 • Abilităţi privind o abordare transversala a procesului de producţie,în amonte şi în aval de fabricaţie;
 • Cunoaşterea unor produse software avansate pentru gestionarea companiei pe baza pachetelor de programe ERP;
 • Dobândirea de cunoştinţe referitoare la instrumentele şi tehnicile producţiei suple, îmbunătăţirea continuă;
 • Efectuarea unor aplicaţii privind conducerea asistată a procesului de achiziţii, fabricaţie şi vânzări folosind SAP;

Competenţele generale şi cele specifice dobândite în urma absolvirii oferă compatibilitatea absolvenţilor ciclului II master în Logistică Industrială cu următoarele calificări din Codificarea ocupaţiilor din România: Grupa 241 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale – (241113); analist piata muncii (241410); analist logistică; Grupa 1231 – Conducători în servicii de administraţie şi financiare – (123110); sef serviciu aprovizionare desfacere (123503);sef depozite (123502), sef servicii transport (122618); conducători în activitatea de vânzare şi marketing (1233)

Programul de master Logistică Industrială

 • este acreditat din anul 2007 (lb romana) si 2011 (lb engleza) şi functionează începând cu anul universitar 2009 / 2010
 • este acreditat de Agentia Româna de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Superior, ARACIS
 • diploma obtinuţă: Diploma de Master, recunoscută de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului
 • durata de studii: 4 semestre, ultimul semestrul pentru pregătirea şi eleborarea lucrării de disertatie;
 • sistem de credite: 120 credite, fiecărei discipline din planul de învăţământ fiindu-i atribuite un număr de credite.