Ingineria Transporturilor și a Traficului

Transporturile sunt esențiale pentru deplasarea mărfurilor și al persoanelor. Fie că vorbim de transporturi auto, feroviare, aeriene sau navale, toate acestea au nevoie de specialiști care să știe să le organizeze și gestioneze. Traficul trebuie să se desfășoare rapid, fără blocaje în condiții de maximă siguranță. Pentru ca aceste lucruri să devină realitate sunt necesare cunoștințe despre rețele de transport, organizarea traficului, mijloace de transport, infrastructură și multe altele.

Poți fi parte a viitorului transporturilor înscriindu-te la programul de studii Ingineria Transporturilor și a Traficului.

Misiunea programului de studii Ingineria transporturilor şi a traficului este: formarea de specialişti de nivel universitar, cu pregătire complexă în domeniu care proiectează şi utilizează reţele de transport fiabile, tehnologii în terminale de transport, tehnologii de circulaţie şi conducere operativă a acesteia, în contextul mobilităţii durabile.

Absolvenţii ITT pot:

 să documenteze tehnic şi economic luarea unei decizii în dezvoltarea unei reţele de transport în funcţie de cerere, ofertă, implicaţii sociale, amenajare a teritoriului şi de protecţie a mediului. De asemenea pot să dezvolte soluții de optimizare a traficului pe rețelele de circulație urbane și extraurbane, să proiecteze și gestioneze sisteme inteligente de transport.

Cursuri pe care le vei parcurge:

Anul 1:

 • Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Diferențială
 • Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare
 • Geometrie Descriptivă
 • Știința și Ingineria Materialelor
 • Management
 • Fizică
 • Limba Engleză  / Limba Germană 
 • Educaţie Fizică şi Sport
 • Analiză Matematică
 • Desen Tehnic și Infografică
 • Mecanică
 • Tehnologia materialelor
 • Chimie

Anul 2:

 • Electrotehnică și acționări electrice
 • Grafică asistată de calculator
 • Mecanisme
 • Organe de mașini
 • Matematici speciale
 • Cunoașterea automobilelor și a circulației rutiere
 • Limba Engleză  /Limba Germană
 • Educaţie Fizică şi Sport
 • Comunicare / Economie generală
 • Marketing în transporturi
 • Rezistența materialelor
 • Termotehnică
 • Instalații de control și comanda circulației
 • Bazele sistemelor automate în transporturi
 • Mijloace de transport
 • Practică

Anul 3:

 • Infrastructură rutieră
 • Sisteme inteligente de transport
 • Calculul și construcția autovehiculului
 • Politici investiționale în transporturi / Tehnici de comercializare a autovehiculelor și componentelor lor
 • Mecatronica autovehiculului
 • Economie / Mediul economic
 • Protecția și ingineria mediului în transporturi
 • Motoare termice
 • Trafic rutier
 • Sisteme de transport
 • Terminale de transport
 • Ingineria calității în transporturi 
 • Dinamica autovehiculelor
 • Transport public de persoane
 • Managementul resurselor umane
 • Practică

Anul 4:

 • Managementul calității
 • Analiză economică în transport 
 • Siguranță, ergonomie și confort în transport 
 • Analiza și reconstituirea accidentelor de circulație 
 • Mașini și instalații pentru manipularea mărfurilor
 • Evaluarea riscului și asigurarea în transporturi
 • Fiabilitatea și mentenanța autovehiculelor
 • Transport multimodal
 • Tehnici  şi echipamente de diagnosticare a automobilelor
 • Fabricarea  şi repararea autovehiculelor 
 • Transporturi speciale
 • Legislaţie şi drept în transporturi / Codul rutier și Legislaţia în transporturi 
 • Informatică în transport
 • Sisteme GIS  / Telematică rutieră