_grupe

Programe de studii universitare de licență Programe de studii universitare de master
Calculatoare

An I C  211

An I C  212

An I C  213

Embedded Systems (in English)

An I ES

 

Tehnologia informației

An I _TI_214

An I_TI_215

Advanced Computing Systems (in English)

An I_ACS

Ingineria Sistemelor Multimedia
An I  ISM  216
An I  ISM  217
Ingineria Calculatoarelor in Aplicații Industriale

An I_ICAI

Electronică Aplicată

An I  EA

Aplicații Avansate în Inginerie Electrică

An I_AAIE

Electromecanică

An I_EM

Managementul Calității

An I _MC

AN_II_MC

Ingineria si Protecția Mediului în Industrie

An I_IPMI

Ingineria și Managementul Gazelor Naturale
An I _IMGN
Ingineria transporturilor și a traficului
An I _ITT
Logistică Industrială

An I _LI

Tehnologia Construcțiilor de Mașini
An I _TCM
Sisteme si Tehnologii Inteligente de Fabricație
An I_STIF
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

An I_IEDM 411

An I_IEDM 412

Managementul Afacerilor Industriale
An I_MAI
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor

An I_TDDH

Managementul Proiectelor Europene
An I_MPE
Robotică

AN I_RO

AN_II_RO

AN_III_RO

AN_IV_RO

Sisteme CAD/CAE/CAM în Deformarea Plastică
An I _SCCCDP
AN_II_SCCCDP
Mecatronică

An I_MEC

AN_II_MEC

AN_III_MEC

AN_IV_MEC

Sisteme Mecatronice Avansate

An I _SMA

Mechatronics  (in English)

An I_MEC-EN

AN_II_MEC-EN

Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC

AN_II_SpmsCNC

Sisteme de Producție Digitale

An I_SPD

AN_II SPD

AN_III SPD

AN_IV SPD

Tehnologia Tricotajelor si Confecțiilor
An I_TTCAN_II  TTCAN_III  TTCAN_IV  TTC
Inginerie Economică Industrială
An I_IEI 413