Activități didactice în sistem hibrid

Începând cu data de 13 decembrie 2021, conform HCA nr. 46/03.12.2021, activitățile didactice pentru programele de studii de licență și master se vor desfășura după cum urmează:
– activitățile de curs se vor desfășura exclusiv în sistem online;
– activitățile de seminar, lucrări practice și de laborator, îndrumare de proiecte de an, îndrumare/elaborare lucrări de licență, de disertație și alte activități didactice, practice și de cercetare științifică se vor desfășura prin participarea fizică a studenților, în limita locurilor disponibile în săli, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2.