Anunț activitate secretariat în luna august

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

ÎN PERIOADA 03.08.2020 – 31.08.2020 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ESTE ÎN CONCEDIU DE ODIHNĂ.

SOLICITARILE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINŢELOR SE VOR TRANSMITE PE ADRESA DE EMAIL: secretariat.inginerie@ulbsibiu.ro.

PROGRAM SECRETARIAT FACULTATE (DECANAT): 900-1300