Anunț – înscriere examen finalizare modul psihopedagogic, nivel 1

În atenția studenților din anii 3 și 4, care au studiat modulul psihopedagogic, nivel 1
Vă aducem la cunoștință că perioada de înscriere la examenul de finalizare a programului de formare psihopedagogică, nivel 1,  cu frecvență, s-a prelungit până în data de 18.06.2021, ora 14:59.
Înscrierea și obținerea unor informații suplimentare se pot realiza accesând următorul  link:   https://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.ppd/blog/