Anunț obligativitate completare chestionar satisfacție absolvenți

În atenția absolvenților

Toți absolvenții programelor de studii de licență sau master din cadrul ULBS au obligativitatea, înainte de obținerea fișei de lichidare,  să completeze online „CHESTIONAR EVALUARE SATISFACȚIE ABSOLVENȚI”, disponibil accesând link-ul http://calitate.ulbsibiu.ro/pag/satisfactie.php.

Chestionarul poate fi completat doar folosind adresa instituțională (Prenume.Nume@ulbsibiu.ro), pentru Facultatea de Inginerie a ULBS evaluarea satisfacției studenților se  face prin accesarea  https://forms.gle/WL3z3BobGWfz4M2Q9.

Anunț obligativitate completare chestionar satisfacție absolvenți