Romgaz

Burse „ROMGAZ Scholarships” 2021-2022

Update: REZULTATE CONCURS „ROMGAZ SCHOLARSHIPS”

EDIȚIA 1, 2021 – 2022

În urma concursului organizat în data de 10 martie 2022, de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Comisia de analiză a dosarelor şi selecție a candidaților pentru acordarea de burse în cadrul programului „ROMGAZ SCHOLARSHIPS” anunță beneficiarii celor 4 burse oferite de ROMGAZ:

NR. CRT. NUME ŞI PRENUME SPECIALIZAREA ANUL DE STUDII PUNCTAJ DOSAR PUNCTAJ INTERVIU PUNCTAJ

FINAL

1 KENDI LORANDT-ZOLTAN IMGN I 41 125 166
2 KURTI ANDREAS – ALFRED TDDH III 14 125 139
3 ENGI LORAND TDDH III 31 105 136
4 VLAD ALEXANDRA – MARIA TDDH III 16 80 96

 

 

În atenția studenților la zi din anii III şi IV – specializarea Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor şi a celor care urmează un program de studii universitare de master, anul I, la specializarea Ingineria și managementul gazelor naturale (ULBS)

 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. demarează programul de burse „ROMGAZ Scholarships” derulat în colaborare cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.
În cadrul programului se vor acorda pe bază de concurs de dosare și interviu un număr de 4 burse pentru care sunt eligibili aplicanţii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

  • sunt studenți integraliști în anul III sau IV de studii care frecventează la zi specializarea Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor (ULBS)M;

sau

  • urmează un program de studii universitare de master, anul I, la specializarea Ingineria și managementul gazelor naturale;
  • sunt studenți/masteranzi de cetățenie română;
  • au vârsta de maximă de 26 de ani;
  • nu înregistrează venituri din alte surse (de ex. contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepția veniturilor din burse de excelență/de studii/de merit, burse sociale, pensii alimentare, pensii de urmaș, alocații sociale de stat.

Concursul de dosare se va desfășura în perioada: 27 februarie 2022 – 16 martie 2022.

Toţi cei interesați sunt invitați să consulte Regulamentul concursului care cuprinde toate informațiile necesare privind înscrierea în concurs, documentele necesar a fi înaintate comisiei de analiză a dosarelor și de selecție a candidaților (a se vedea şi anexele la Regulament), dar şi alte detalii referitor la desfăşurarea programului de burse.

Regulamentul concursului are caracter public şi este disponibil la avizierul Facultății de Inginerie și aici. Informații suplimentare se pot obține şi la adresa de e-mail burse@romgaz.ro.

Succes tuturor candidaților!

REGULAMENT ACORDARE BURSE ROMGAZ ULBSIBIU FEBRUARIE 2022
Anexa 1 Scrisoare motivationala – ROMGAZ Scholarships
Anexa 2 Acord GDPR – BURSE