AFIS INFORMARE 06 04 2021

Granturi ERASMUS+ aferente anului universitar 2021-2022

Dragi studenți,

Vă anunțăm organizarea concursului de selecție pentru acordarea granturilor de Mobilități ERASMUS+ pentru studenți (licență, master și doctorat). Această selecție vizează deocamdată doar mobilitățile de studiu pentru anul universitar 2021-2022. Mobilitățile se vor desfășura între lunile septembrie 2021 și august 2022, perioada fiind aleasă în funcție de structura anului universitar aferentă fiecărei universități partenere.

Programul ERASMUS+, finanțat de către Comunitatea Europeană, oferă studenților Universității “Lucian Blaga” din Sibiu oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o țară membră a UE sau parteneră, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile/departamentele Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și universitățile partenere.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 09-16 aprilie 2021 – depunerea dosarelor de candidatură online la adresa de email inginerie@ulbsibiu.ro
 • 22 aprilie 2021, ora 14.00 – susținerea interviului de selecție online prin intermediul platformei Google Meet (studenții înscriși vor primi un link de conectare prin email)
 • 24 aprilie 2021 – comunicarea rezultatelor procesului de selecție
 • 24-26 aprilie 2021, ora 12.00 – online la adresa de email inginerie@ulbsibiu.ro
 • 27 aprilie 2021 – comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

 Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de candidatură (descarcă Formular candidatură studenți 2021-2022)
 • CV Europass (în limba engleză / germană / franceză / spaniolă)
 • Scrisoare de intenție/motivație (în limba engleză / germană / franceză / spaniolă)
 • Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
 • Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile

la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)

Observație. În cazul în care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți ERASMUS+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 05 aprilie 2021, prin trimiterea unui e-mail la Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte, centru.limbistraine@ulbsibiu.ro. Testul va fi organizat în perioada 07 – 09 aprilie 2021, la Facultatea de Litere și Arte.

Testarea se adresează potențialilor candidați care nu dispun de un certificat lingvistic pe care să-l includă la dosarul de candidatură pentru mobilitățile ERAMUS+.

 

Grupul Țara de destinație Nivelul național fixat al grantului de STUDIU (euro/luna)
Grupul 1 de țări Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda,

Liechtenstein, Luxemburg, Malta,

Marea Britanie, Norvegia, Olanda,

Portugalia, Spania, Suedia

520 euro
Grupul 2 de țări Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia,

Letonia, Lituania, Republica

Macedonia de Nord, Polonia,

Slovacia, Serbia, Slovenia,

Ungaria, Turcia

470 euro

 Notă:

 • Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care se încadrează în criteriile pentru obținerea unei burse sociale), în cazul în care au fost selectați pentru o mobilitate de studiu ERASMUS+, la granturile de mai sus se adaugă 200 Euro/Iună.
 • Studenții cu nevoi speciale pot primi fonduri suplimentare pentru efectuarea mobilității, în funcție de nevoi, fonduri care se acordă pe principiul costurilor reale.

Documente utile:

În cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu și practică, a căror durată cumulată trebuie să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

Vă invităm să participați la evenimentul de informare organizat de Biroul Erasmus, în cadrul căruia veți afla toate detaliile procesului de aplicare și obținerea unui grant Erasmus+ de studiu sau de practică.

Aceste întâlniri vor avea loc online, pe Google Meet, la datele de 06.04.2021, ora 14 și 08.04.2021, tot ora 14.

Link-urile pentru aceste evenimente sunt:

06.04.2021, ora 14: https://meet.google.com/uki-gjie-yxo

08.04.2021, ora 14: https://meet.google.com/iex-beig-gww