Mobilități Erasmus+ PARTNER COUNTRIES -țări din afara UE

Dragi studenți

A fost lansat procesul de selecție pentru: mobilități de studiu SMS,  mobilități de practică SMP  din cadrul Programului Erasmus+ PARTNER COUNTRIES (axa KA107), cu țările partenere din afara Uniunii Europene, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare  prin contractul 2020-1-RO01-KA107-078832(CF7).

Termenul limită până la care aceste mobilități se pot efectua este 31.07.2023.

Dosarele de candidatură se depun la Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Bulevardul Victoriei, nr. 10 (clădirea Rectoratului). Data limită până la care se pot depune dosarele de candidatură este 06 decembrie 2021.

Anexa 5 cu locurile disponibile pentru mobilități
Documente necesare și cerințe specifice

Mai multe informații puteți afla de la Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare
web: http://international.ulbsibiu.ro/
mail: dep.externe@ulbsibiu.ro.