Daad

Oferta de burse DAAD

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate din nou la concurs burse de cercetare de scurtă durată în Germania pentru doctoranzi, tineri cercetători (postdoc) și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.

Ca și în anii trecuți, DAAD organizează mai multe sesiuni de informare online, în limba română.

->link facebook
Descrierea programelor de bursă

Limba, istoria și cultura minorităților germane din ECE/CSI: stagii de perfecționare și cercetare

Obiectivul programului:
Promovarea formării universitare în limba germană și a angajamentului academic cu privire la tema minorităților germane în țările în care sunt reprezentate minorități germane.

Durata finanțării:

 1-5 luni pentru absolvenți foarte bine calificați, candidați la doctorat, cercetători la începutul carierei sau

 1-3 luni pentru conferențiari/profesori (asistenți).

Termene limită:

 Doctoranzii și postdoctoranzii pot aplica oricând!

Descrierea completă a programului:
https://www.daad.ro/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?type=a&origin=10&target=10&q=&status=3&subject=0&onlydaad=1&ph=1&language=de&detail_to_show=57575939.

Bursele ERA – Hidrogenul verde

Obiectivul programului:
Programul de burse DAAD „Bursele ERA – Hidrogenul verde” sprijină studenții internaționali la masterat și doctorat, precum și postdoctoranzii în orice subiect legat de hidrogenul verde.

Bursierii GH2 vor fi integrați în grupuri de lucru internaționale cu experți și absolvenți DAAD.

Grupurile de lucru acoperă subiecte legate de GH2: producție; transport și infrastructură; stimularea pieței; aspecte transversale.

Ce se finanțează? studiu; cercetare; stagii de practică.

Termene limită:

 Masteranzii pot aplica începând cu 12 februarie până la 10 aprilie 2024.

 Doctoranzii și postdoctoranzii pot aplica oricând!

Descrierea completă a programului:
https://www.daad.ro/ro/gasirea-unui-program-de-finantare/baza-de-date-cu-oferte-de-burse/?type=a&origin=10&target=10&q=&status=0&subject=0&onlydaad=1.

Burse de cercetare de scurtă durată pentru doctoranzi, cadre didactice universitare și cercetători

Durata finanțării: între 1 și 6 luni.
Termene 
limită: 30 aprilie 2024, pentru stagii care vor avea loc între decembrie 2024 și mai 2025

Ce se finanțează? stagii de cercetare în cadrul unei instituții de învățământ superior sau a unui institut de cercetare din Germania.

Descrierea completă a programelor (hyperlink pe titlu) :

Stagii de cercetare de scurtă durată (1-6 luni)

Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători

Stagii de lucru: profesori universitari din domeniile artă, muzică și arhitectură

Reinvitarea foștilor bursieri