Proiect „Energie regenerabilă și eficiență energetică pentru dezvoltare durabilă în județul Sibiu”

Ne face o deosebită plăcere să anunțăm lansarea celui mai recent proiect al Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, „Energie regenerabilă și eficiență energetică pentru dezvoltare durabilă în județul Sibiu”. Acest proiect are ca scop creșterea cunoștințelor privind energia regenerabilă, eficiența energetică și creșterea gradului de conștientizare a publicului larg prin formare. Proiectul are trei activități principale, menite să contribuie la acest domeniu de interes, din cadrul apelului de propuneri de proiecte, inițiat de Innovation Norway.

Activitatea 1 se concentrează pe ajutorul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Echipa de proiect va organiza cursuri de formare pentru specialiștii tehnici din cadrul SPE și al instituțiilor publice pentru a le spori cunoștințele în materie de energie regenerabilă și eficiență energetică. În plus, membrii echipei de proiect in cadrul Facultății de Inginerie vor elabora un ghid pentru a explica beneficiile utilizării energiei regenerabile și a eficienței energetice în județul Sibiu.

Activitatea 2 se concentrează pe ajutorul pentru protecția mediului. Partenerii implicați în proiect vor desfășura o campanie de sensibilizare pentru a crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la importanța energiei regenerabile și a eficienței energetice. Cadrele didactice implicate in proiect vor implementa un curs de protecție a mediului la specializarea Inginerie Transportului și Traficului din cadrul Facultății de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Pentru a înțelege mai bine percepțiile și cunoștințele cetățenilor cu privire la energia regenerabilă și eficiența energetică, vor realiza și o cercetare pe teren pentru identificarea obiceiurilor de consum precum și colectarea datelor de consum pentru obținerea indicatorilor de eficiență energetică.

Activitatea 3 se concentrează pe sprijinul pentru formare. Cadrele didactice de la Facultatea de Inginerie vor organiza ateliere de lucru pentru cetățenii județului Sibiu pentru a le spori cunoștințele despre energia regenerabilă și eficiența energetică. De asemenea, se va organiza o vizită de studiu pentru o echipă tehnică de la Consiliul Județean Sibiu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și echipa Universității Southern- Eastern din Norvegia pentru a face schimb de bune practici și a învăța unii de la alții.

Obiectivul general al acestui proiect este de a spori cunoștințele privind energia regenerabilă, eficiența energetică și de a promova acțiuni coordonate și concertate de conștientizare pentru a crește gradul de conștientizare a publicului și de formare/competență privind energia regenerabilă, eficiența energetică pentru un mediu curat, schimbări climatice stabile și economii de costuri.

Rezultatele specifice acestui proiect includ elaborarea unui ghid despre beneficiile utilizării energiei regenerabile și a eficienței energetice în județul Sibiu, organizarea de ateliere de lucru pentru cetățenii județului Sibiu și implementarea unui curs de protecție a mediului la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Ne propunem să creștem gradul de înțelegere și cunoaștere a impactului energiei regenerabile și a eficienței energetice și să dezvoltăm o societate informată și conștientă de riscurile generate de energia regenerabilă și de eficiența energetică, contribuind astfel la procesul de integrare și dezvoltare economică și socială.

Ne exprimăm recunoștința față de partenerii noștri, Universitatea Southern- Eastern Norway și Consiliul Județean Sibiu, pentru sprijinul și colaborarea lor în acest proiect. Prin eforturile comune ale echipei de proiect vom avea un impact semnificativ în creșterea cunoștințelor privind energia regenerabilă, eficiența energetică și sensibilizarea publicului larg prin formare.

Manager de proiect – Conf. univ. dr.ing. Claudiu Isarie, Facultatea de Inginerie a ULBS