Erasmus

Selecţia profesorilor și a personalului administrativ pentru granturile de mobilităţi predare/formare, pentru ERASMUS+ și ESAYEP-SEE

Proces verbal de selecție ESAYEP

Proces verbal de selecție ERASMUS+