Programe de studii universitare de licență/ Bachelor’s Degree Programs

DOMENIUL PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ cu link la plan învățământ
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
Tehnologia informaţiei
Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia
Inginerie electrică Electromecanică
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale Electronică aplicată
Mecatronică şi robotică Mecatronică
Mecatronică (în lb. engleză)
Mecatronică sistem dual
Robotică
Inginerie industrială Sisteme de producţie digitale (Mașini unelte și sisteme de producție)
Inginerie economică industrială
Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie industrială (în limba engleză)
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Mine, petrol şi gaze Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (FR)

Programe de studii universitare de master/ Master’s Degree Programs

DOMENIUL PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT cu link la plan învățământ
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Advanced Computing Systems
Embedded systems
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
Inginerie electrică Aplicaţii avansate în inginerie electrică
Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice avansate
Inginerie industrială Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică
Logistică industrială
Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie
Inginerie şi management Managementul afacerilor industriale
Managementul calităţii
Managementul proiectelor europene
Mine, petrol şi gaze Ingineria şi managementul gazelor naturale