Descărcare

Final proiect POSDRU/161/2.1/G/140436

Final pentru proiectul

Stagiile de pregătire practică la un potențial loc de muncă, consilierea și orientarea profesională, sprijin pentru elevi și studenți în tranziția de la școală la viața activă” POSDRU/161/2.1/G/140436

22 Octombrie 2015

COMPA S.A. SIBIU anunță încheierea proiectului cu titlul “Stagiile de pregătire practică la un

potențial loc de muncă, consilierea și orientarea profesională, sprijin pentru elevi și studenți în

tranziția de la școală la viața activă”, în cadrul unei conferiţe care va avea loc la sediul companiei, in

data de 22 octombrie 2015, începând cu ora 11:00.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de

Inginerie și Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” Sibiu și a fost cofinanţat prin Programul Operațional

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor – Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învățării

pe tot parcursul vieții cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. ”Tranziția de la școală la

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 1 920 909,50 lei, din care 1 824 864,02 lei reprezintă

valoarea finanţării nerambursabile iar 96 045,48 lei contributia beneficiarului COMPA.S.A.Sibiu.

Activitățile proiectului s-au implementat pe durata a 18 luni, începand cu data de 28 aprilie 2014.

Proiectul a susţinut activitatea de cosiliere, informare și orientare profesională a 256 de elevi și

studenți. Dintre aceștia 113 practicanți au fost sprijiniți, îndrumați de către 14 tutori, specialiști

COMPA pe tot parcursul stagiilor de pregătire practică.

Ei au putut să-și dezvolte competențele, să-și formeze abilitățile legate de programarea și

opererarea pe mașini unelte cu comandă numerică în Centru de Formare Profesională și atelierele

de producție COMPA. Cunoștințele au fost aprofundate și s-au format deprinderi legate de

întretinerea, diagnosticarea și depanarea echipamentelor electronice și de automatizare, în

Atelierul de practică pentru mentenanța echipamentelor electronice, atelier realizat în cadrul

Activitatea de consiliere și orientare profesională a sprijinit elevii și studenții în a-și cunoaște

potențialul, aptitudinile, interesele personale, a facilitat accesul la informații legate de tendințele și

oportunitățile pieței muncii, i-a sprijinit în luarea deciziilor.

Proiectul, prin obiectivele, activităţile şi rezultatele obținute, a contribuit la apropierea dintre școală

și intreprindere, la corelarea sistemului de educație cu dinamica pieței muncii, constituie un

exemplu pozitiv şi pentru alte companii din România.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Marcela NICULESCU – Manger proiect

COMPA S.A Sibiu: Tel : 0269/23 78 78 ; e-mail : marcela.niculescu@compa.ro

Prezentare conferinta 22 10 2015 PREZENTARE ROSCA