Anunț flux documente secretariat

Stimați studenți,

Pentru eliberarea adeverinţelor din care să reiasă statutul dvs. de student, vă rugăm accesați link-ul de mai  jos.

https://forms.gle/nKT7xupvjkzXDCAT7  

Vă rugăm să completați formularul utilizând adresa de mail instituțională (…@ulbsibiu.ro).

Adeverințele vor fi transmise de către secretariat prin email în 1 – 2 zile lucrătoare, în funcție de volumul solicitărilor primite.

Pentru vizarea carnetului de student precum și a legitimației de transport, rugăm șefii de grupă să le aducă centralizat la secretariat.