Burse ERASMUS+ pentru studenți

A fost lansat procesul de selecție pentru: mobilități de studiu SMS,  mobilități de practică SMP  din cadrul Programului Erasmus+ PARTNER COUNTRIES (axa KA107), cu țările partenere din afara Uniunii Europene, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare  prin contractul 2019-1-RO01-KA107-062999(CF6).

Termenul de depunere a candidaturii 06.12.2021
Termenul de desfășurare a stagiului 31.07.2022

Adresa selecție mobilități SMP-SMS
Anexa 1_Formular de candidatura studenti
Anexa 1_Formular de candidatura pentru studenti plasament
Anexa 2_Locuri Disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries CF6