Excursie

Fascinaţia Industriei Auto – excursie de studii și documentare

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizează în perioada 9 decembrie – 16 decembrie 2019 o excursie de studii în Germania, cu vizitarea următoarelor principale obiective tematice:Castelul Neuschwanstein, fabrica BMW,  muzeul BMW, fabrica Audi,
muzeul Audi, Muzeul Tehnicii München.

Traseu: Sibiu -> Budapesta -> Salzburg -> München -> Augsburg -> Viena -> Sibiu

Acţiunea continuă proiectul demarat în anul 2015, având drept scop aprofundarea cunoştinţelor studenţilor şi dezvoltarea interesului acestora pentru o carieră în domeniul tehnic, prin:

 • contactul direct cu un domeniul de vârf al ingineriei: industria de automobile;
 • familiarizarea cu cele mai noi tehnologii şi practici din domeniul industriei auto;
 • dobândirea de cunoştinţe cu privire la cele mai recente evoluţii în domeniu;
 • lărgirea orizontului profesional în afara graniţelor ţării şi adaptarea în felul acesta la piaţa globală a muncii.

Grupul de participanţi este constituit din 45 studenţi licență și master şi două cadre didactice ale Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Selecţia studenților și a cadrelor didactice se va face în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2019, după următoarele criterii:

o Studenți:

 • scrisoare de motivație – admis / respins
 • listă cu activitățile extracurriculare (exclus sesiuni de comunicări științifice și proiecte de mobilitate școlară)         -1 proiect extracurricular național = 2 puncte                             -1 proiect extracurricular = 4 puncte
 • participare la sesiuni de comunicări științifice studențesti: 1 lucrare = 1 punct
 • participare la mobilități școlare naționale: 1 punct
 • participare la mobilități școlare internaționale: 2 puncte
 • membru în structuri de conducere ale asociațiilor: 2 puncte
 • membru în asociații: 1 punct

o Cadre didactice:

 • listă cu activitățile studențești extracurriculare din ultimul an scolar (exclus sesiuni de comunicări științifice): 1 activitate = 1 punct.

Rezultatul selecției va fi comunicat în data de 17 noiembrie 2019. Contestații: 18 noiembrie 2019. Publicarea listei finale: 20 noiembrie 2019.

Rezultate selecție excursie Fascinatia Industriei Auto

Persoana de contact Carmen Barb (carmensorinabarb@yahoo.ro)

Formular înscriere: https://forms.gle/jytPfkjsB8P94vSG6