DPS

In memoriam prof. univ. dr. Dan Paul Ștefănescu

Cu profund regret, Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu se desparte de un mare specialist în domeniul ingineriei gazelor naturale, cadru didactic al Departamentului de Inginerie Industrială şi Management la programul de licenţă Transportul, Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor şi la programul de master Ingineria şi Managementul Gazelor Naturale. A fost un spirit viu şi o voce aparte în peisajul specialiştilor din zona de competenţă ce vizează exploatarea, depozitarea şi distribuţia gazelor naturale.

Pe zona de activitate profesională trebuie menţionată contribuția remarcabilă în cadrul SNGN ROMGAZ S.A., unde în ultima perioadă a ocupat poziţia de Director Exploatare şi Producţie, fiind unul dintre specialiştii remarcabili ai domeniului, cu o activitate deosebită şi neîntreruptă în partea de exploatare şi producţie a gazelor naturale, atât la Târgu Mureş, oraşul natal, cât şi la Mediaș.

În paralel cu activitatea de la SNGN Romgaz SA, a desfăşurat şi o activitate didactică deosebită. A fost profesor asociat, între anii 1981-1983, la actuala Şcoala Naţionala de Gaze Naturale Mediaş, unde a predat atât la liceu, cât și la şcoala de maiştri, discipline de specialitate din domeniul forajului și extracției hidrocarburilor.

Din anul 1996 a început colaborarea cu Facultatea de Inginerie a ULBS, ocupând postul de cadru didactic asociat, în anul 2001 devenind conferenţiar universitar, iar din 2005 profesor universitar. A predat disciplinele:

  • Ingineria zăcămintelor de gaze naturale
  • Reabilitarea zăcămintelor mature de gaze naturale
  • Înmagazinarea şi comercializarea gazelor naturale (cursuri Master)
  • Maximizarea factorului de recuperare al gazelor naturale prin remodelare geologică şi simulare numerică (cursuri Master)

Profesorul Dan Paul Ștefănescu a fost autorul a șase cărţi de specialitate, opt suporturi de curs pentru programe de licență și de masterat, peste nouăzeci de articole publicate în ţară şi străinătate, precum și coautor a unei invenţii din domeniul distribuţiei gazelor. De asemenea, a fost fondator şi redactor-şef al Revistei Naţionale de Gaze Naturale.

Din 2011, a avut calitatea de visiting professor la AGH University of Science and Technology din Cracovia.

Îi suntem recunoscători domnului prof. univ. dr. Dan Paul Ștefănescu, pentru întreaga sa activitate pusă în slujba comunității academice și a generațiilor viitoare.

Drum lin spre stele, Domnule Profesor!