Dumitru TOADER

”La mulți ani!” domnului prof.univ. emerit dr.ing. Dumitru TOADER

Colectivul de Inginerie Electrică din cadrul Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică al Facultății de Inginerie urează ”La mulți ani!” domnului prof. univ. emerit dr. ing. Dumitru TOADER, de la Universitatea ”Politehnica” Timișoara.

Născut la data de 17 septembrie 1948 în comuna Jina, județul Sibiu, absolvent al Liceului Teoretic din Miercurea Sibiului, a urmat studiile universitare la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic ”Traian Vuia” din Timișoara.

A urmat apoi o carieră rodnică, mai întâi în Catedra de Electrotehnică, apoi în Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei, din cadrul Universității ”Politehnica” din Timișoara (UPT).

În perioada martie 2000 – martie 2008 a fost decanul Facultății de Electrotehnică din cadrul UPT, iar apoi a fost directorul Departamentului Bazele Fizice ale Ingineriei (2008-2014).

Având o lungă și bogată activitate academică și științifică, a publicat peste 180 de lucrări științifice, 17 cărți de specialitate și monografii, fiind autor sau coautor a 4 brevete de invenție și a unei inovații, aplicate în industrie și participând la realizarea a 2 granturi internaționale, 6 granturi naționale și 31 de contracte de cercetare științifică încheiate cu unități economice.

Domnul prof. univ. emerit dr. ing. Dumitru TOADER este membru  Institute of  Electrical and Electronics Engineering (IEEE), Circuits and Systems Society, Electromagnetics Compatibility Society.

Este, de asemenea, Membru de Onoare al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME).

Mai mute informații despre activitatea academică și științifică sunt disponibile accesând link-urile:

https://iee.upt.ro/ro/staff/profdringdumitrutoader https://www.upt.ro/Informatii_profesoriemeriti_524_ro.html .

Mulțumim pentru o lungă și fructuoasă colaborare academică, de care colectivul nostru a beneficiat de-a lungul anilor.

La mulți ani și multă sănătate, Stimate Domnule Profesor!

Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie a ULBS