Profesorul Stetiu

In memoriam Prof.univ.dr.ing. Grațian Vicențiu Ștețiu

În cursul zilei de 21.04.2016 s-a stins din viață profesorul univ.dr.ing. Grațian Vicențiu Ștețiu.

După efectuarea studiilor gimnaziale și liceale, a urmat studiile universitare (1951-1956) în domeniul Maşini-Unelte şi Scule la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic Cluj (actuala Universitate Tehnică din Cluj-Napoca), unde ulterior și-a susținut în anul 1971 și doctoratul în specialitatea ”Tehnologia materialelor şi metalurgie fizică”.
La terminarea facultății, în 1956, decide să se angajeze ca asistent universitar la Institutul Politehnic Cluj, în cadrul Catedrei TCM (Aşchierea metalelor, Scule așchietoare, Tehnologia deformării la rece, Toleranţe şi măsurători tehnice). Își dedică acestei instituții academice aproape 20 de ani, timp în care a urcat succesiv treptele ierarhiei universitare, ajungând Profesor universitar. În anul 1972 devine Coordonator al Secţiei de subingineri TCM din Satu-Mare, fondator şi organizator din partea I.P.Cluj al acestei instituții, instituție care funcționează şi în prezent sub tutela U.T. din Cluj-Napoca. În anul 1976, decide să se mute la Sibiu, unde, împreună cu alte cadre didactice universitare marcante ale acelor vremuri devine fondatorul Institutului de Învățământ Superior din Sibiu, institut care va deveni mai târziu piatra de temelie a actualei Universități ”Lucian Blaga” din Sibiu, fiind totodată și primul decan al acestui Institut de Învățământ Superior. După doar un an, în 1977, profesorul Ștețiu devine rector al acestui Institut, pentru mai bine de 7 ani. După 34 de ani de carieră universitară, în anul 1990, devine conducător de doctorat atât la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cât şi la nou înființata, la vremea aceea, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, în specialitățile: Maşini-unelte şi sisteme integrate de maşini, Fiabilitate, Inginerie industrială. Un număr de 16 ingineri se pot mândri că au primit titlul de doctor inginer pe baza unor teze elaborate sub coordonarea profesorului Ștețiu.
A fost un profesor deosebit de serios în meseria aleasă, apreciat de studenți, de colegi, de subalterni, un coleg și un prieten desăvârșit, un OM deosebit. De-a lungul celor peste 40 de ani în care a făcut parte din comunitatea academică clujană și sibiană, profesorul Grațian Vicențiu Ștețiu, ca specialist în domeniul ingineriei, a elaborat 6 cărți de specialitate în edituri centrale, 7 lucrări didactice (cursuri şi îndrumătoare), peste 70 de lucrări științifice publicate la conferințe naționale și internaționale, a fost director sau a participat în calitate de membru în 17 contracte de cercetare științifică. De asemenea, a participat la numeroase specializări, atât în țară cât și în străinătate, a fost membru în comitetele științifice sau de organizare a unor Conferinţe şi Congrese Naționale și Internaționale, și a fost distins cu o serie de premii și medalii naționale și internaționale. Cu siguranță cea mai înaltă distincție o primește în anul 2004, când Președintele României îi conferă profesorului Grațian Vicențiu Ștețiu medalia ”Meritul pentru învățământ – Clasa I”, pentru abnegația și devotamentul puse în slujba învățământului românesc.

Stetiu Medalie

Prin moartea colegului prof.univ.dr.ing. Grațian Vicențiu Ștețiu, școala tehnică sibiană și nu numai pierde un valoros confrate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Conducerea Facultății de Inginerie din Sibiu