Pocu

Practica din facultate – succes in carieră!

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu LTL Documentary SRL implementează proiectul “Practica din facultate – succes in cariera!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, conform contractului POCU/90/6.13/6.14/107027.

Anunț înscriere în grupul țintă

Descriere proiect