Programele sunt acreditate conform HG Nr. 676 publicată în Monitorul Oficial Nr. 481 din 18.07.2007

Domeniul: Inginerie

Specializări:

Domeniul: Inginerie şi Management

Specializări:

Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Specializări:

Domeniul: Ingineria sistemelor

Specializări:

Domeniul: Inginerie electrică

Specializări:

Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii

Specializări:

Domeniul: Mine, Petrol şi Gaze

Specializări:

Domeniul: Inginerie Mediului

Specializări:

Domeniul:Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi

Specializări:

Domeniul: Mecatronică şi Robotică

Specializări:

  • Mecatronică (MEC)
  • Robotică (ROB)

Domeniul: Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Specializări:

  • Informatică industrială (II)