Programele sunt acreditate conform HG Nr. 676 publicată în Monitorul Oficial Nr. 481 din 18.07.2007

Domeniul: Inginerie Industrială

Specializări:

Domeniul: Inginerie şi Management

Specializări:

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Specializări:

Domeniul: Ingineria Sistemelor

Specializări:

Domeniul: Inginerie Electrică

Specializări:

Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii

Specializări:

Domeniul: Mine, Petrol şi Gaze

Specializări:

Domeniul: Ingineria Mediului

Specializări:

Domeniul:Inginerie Aerospaţială, Autovehicule, Transporturi

Specializări:

Domeniul: Mecatronică şi Robotică

Specializări: